До Дня науки в Україні. Актуальний навчальний посібник з управління транскордонними водними ресурсами

Вийшла з друку книга: Хільчевський В.К. Управління транскордонними водними ресурсами: навч. посібник. – К.: ДІА, 2024. – 208 с. ISBN   978-617-7785-51-3

Професор Валентин Хільчевський – кафедра гідрології та гідроекології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка – видав новий навчальний посібник.

Транскордонні водні ресурси – це ресурси річкових та озерних басейнів і водоносних горизонтів, які є спільними для двох або більше країн.

У першому, виданому в Україні, навчальному посібнику з управління транскордонними водними ресурсами висвітлено основні положення водної політики в контексті транскордонних водних об’єктів, охарактеризовано глобальні водні ресурси та  транскордонні річкові басейни, озера та водоносні горизонти. Розглянуто Конвенцію про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (Гельсінкі, 1992 р.), Протокол про воду та здоров’я (Лондон, 1999 р.), Конвенцію про право несудноплавних видів використання міжнародних водотоків (Нью-Йорк, 1997 р.), а також Водну рамкову директиву ЄС (2000 р.). Висвітлено питання води та збройних конфліктів.

Навчальний посібник призначено для студентів, які навчаються за освітньою програмою «Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами» спеціальності 103 «Науки про Землю». Він може бути корисним й для студентів інших освітніх програм гідрологічного та гідроекологічного профілю.