Меморіальна науково-освітня он-лайн конференція «НАУКОВІ ЧИТАННЯ З СУЧАСНОЇ ГЕОЕКОЛОГІЇ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ГРОДЗИНСЬКОГО»

 

Київський  національний університет мені Тараса Шевченка

Географічний факультет

Кафедра фізичної географії та геоекології

ЗАПРОШЕННЯ

на

меморіальну науково-освітню он-лайн конференцію

НАУКОВІ ЧИТАННЯ З СУЧАСНОЇ ГЕОЕКОЛОГІЇ

ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ГРОДЗИНСЬКОГО

11 липня 2023 року, 10-00 за Києвом

 

Онлайн-конференцію приурочено до дня народження академіка Михайла Гродзинського.

21 липня 2022 року пішов із життя Михайло Дмитрович Гродзинський − видатний український ландшафтний еколог, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології, член-кореспондент НАН України, доктор географічних  наук, професор, голова Асоціації ландшафтної екології України (IALE-Ukraine), член Президії та Вченої ради Українського географічного товариства, член Національного комітету України з Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”.

Михайло Дмитрович є фундатором української геоекології та наукової геоекологічної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На його науковому доробку виросло багато поколінь справжніх креативних географів, геоекологів, ландшафтознавців.

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Вхід на конференцію через платформу Zoom з 9-45 11 липня за посиланням https://us02web.zoom.us/j/7413578716?pwd=LzdnZkh0VG1ZdGd5bFRwSU5EaXVnUT09 Meeting ID 741 357 8716 Passcode svm1955  (модератор д.геогр.н., професор Самойленко В.М.)

 

1. Меморіальна частина. МИХАЙЛО ГРОДЗИНСЬКИЙ: АКАДЕМІК І ЛЮДИНА

10-00. Пленарне засідання.

 

1.1. Вступне слово Запотоцького С.П., декана географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., професора

1.2. Хвилини пам’яті академіка Михайла Гродзинського

1.3. Виступи-спогади (до 10 хв):

Шищенко П.Г., член-кор. НАПН України, д.геогр.н., професор;

Білоус Л.Ф., завідувачка кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.геогр.н., доцент;

Бортник С.Ю., завідувач кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., професор;

Денисик Г.І., завідувач кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, д.геогр.н., професор;

Круглов І.С., завідувач кафедри геоекології і фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, д.геогр.н., доцент;

Мезенцев К.В., завідувач кафедри соціальної та економічної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., професор;

Ободовський О.Г., професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., професор;

Петлін В.М., професор кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки, д.геогр.н., професор;

Самойленко В.М., професор кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., професор;

Сорокіна Л.Ю., старший науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України, д.геогр.н., с.н.с.;

Хільчевський В.К., професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., професор;

Гродзинська О.Ю., к.геогр.н..

 

1.4. Ініціальна доповідь до науково-освітньої частини конференції:

Творчий шлях і наукова школа Михайла Гродзинського.

Міхелі С.В., професор кафедри географії Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, д.геогр.н., доцент.

Перерва

 

2. Науково-освітня частина.  СУЧАСНА ГЕОЕКОЛОГІЯ

12-30. Секційні засідання.

 

Секція А. Вхід через платформу Zoom з 12-15 11 липня за посиланням https://us02web.zoom.us/j/7413578716?pwd=LzdnZkh0VG1ZdGd5bFRwSU5EaXVnUT09 Meeting ID 741 357 8716 Passcode svm1955  (модератор д.геогр.н., професор Самойленко В.М.)

 

Доповіді (до 10 хв.):

 

1. Проблемні теоретичні напрямки геоекології.

Петлін В.М., д.геогр.н., професор (Волинський національний університет імені Лесі Українки)

2. Просторове планування природоохоронних територій.

Бортник С.Ю., д.геогр.н., професор; Бортник С.С.; Лаврук Т.М., к.геогр.н., доцент; Підкова О.М., к.геогр.н., доцент (Київський  національний університет імені Тараса Шевченка); Тимуляк Л.М., к.геогр.н., доцент (Інститут географії НАН України)

3. Ландшафтне різноманіття: міждисциплінарні контексти.

Чехній В.М., к.геогр.н., доцент (Інститут географії НАН України)

4. Architecture of geoecological monitoring in the post-war period.

Самойленко В.М., д.геогр.н., професор; Білоус Л.Ф., к.геогр.н., доцент; Гавриленко О.П., к.геогр.н., доцент; Діброва І.О., к.геогр.н., доцент, Циганок Є.Ю., к.геогр.н. (Київський  національний університет імені Тараса Шевченка)

5. Natural landscapes preferred for the location of past watermills and their predisposition to preserve cultural landscape enclaves.

Dawid Szatten, PhD (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Geographical Sciences Faculty)

6. Оцінка водоносності річок суббасейну Прип’яті та її можливі зміни.

Ободовський О.Г., д.геогр.н., професор (Київський  національний університет імені Тараса Шевченка); Корнієнко В.О., доктор філософії (Український гідрометеорологічний центр ДСНС України)

7. Сучасні геоекологічні проблеми північної частини басейну р.Ірпінь і шляхи їхнього вирішення.

Філіпович В.Є., к.геол.н., с.н.с.; Мичак А.Г., к.геол.н. (Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України)

8. Поняття про лимани та їхнє різноманіття.

Чернявський А.М., доктор філософії (Херсонський державний університет)

9. Картографічні моделі природних систем причорноморських лиманів (на прикладі лиману Бурнас).

Муркалов О.Б., к.геогр.н., доцент (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

 

Секція Б. Вхід через платформу Zoom з 12-15 за посиланням:

https://knu-ua.zoom.us/j/89896766315?pwd=MWU3QS93YWlIRmwvMUFNMzRPamFydz09

Meeting ID: 898 9676 6315 Passcode: 445012 (модератор доктор філософії з географії, Циганок Є.Ю.)

Доповіді (до 10 хв.):

 

1. Белігеративно-рекреаційні системи: ідентифікація таксономічної системи типологічних одиниць для цілей поствоєнної реновації територій.

Удовиченко В.В., д.геогр.н., доцент (Київський  національний університет імені Тараса Шевченка)

2. Моделювання еволюції лісогосподарського ландшафту за допомогою симулятора LANDIS-II.

Круглов І.С., д.геогр.н., доцент;  Смалійчук А.Д., к.геогр.н.; Часковський О.Г., к.с.н., доцент (Львівський національний університет імені Івана Франка)

3. Удосконалення системи спостережень за селестоковими районами.

Буднік С.В., д.геогр.н., с.н.с. (Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського)

4. Методичні підходи до проведення оцінки природно-господарської різноманітності території.

Кілінська К.Й., д.геогр.н., професор; Смик О.С., к.геогр.н. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

5. Оцінка екосистемних послуг по зниженню рівня пилового забруднення атмосферного повітря міста від автошляхів.

Корогода Н.П., к.геогр.н., доцент; Яценко Ю.В. (Київський  національний університет імені Тараса Шевченка)

6. Мінливість біокліматичних поясів Карпат: нуклеарна конфігурація ландшафтів у динаміці.

Холявчук Д.І., к.геогр.н., доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

7. Еклектика сучасних садово-паркових ландшафтів.

Кравцова І.В., к.геогр.н., доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

8. Постмайнові системи гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи та перспективи їх оптимізації.

Коптєва Т.С., доктор філософії (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

 

Схвалені доповіді буде рекомендовано до подавання як публікації у окремий випуск періодичного фахового наукового журналу “Фізична географія та геоморфологія”, присвяченого пам’яті про академіка Михайла Гродзинського.