Навчальний посібник «Проектування, інженерно-біотехнічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів»

Вийшов з друку навчальний посібник «Проектування, інженерно-біотехнічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів»: навч. Посібник» / За ред. О.В.  Петриченка,  В.В. Гребеня, В.К. Хільчевського, А.І. Томільцевої. – К.: АртЕк, 2021. – 442 с.

До створення книги, виданої під егідою  Київського національного університету будівництва і архітектури,  доклав зусилля колектив 39 авторів з різних ЗВО та НДІ України. Серед чотирьох редакторів – два професори кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка – В.В. Гребінь та В.К. Хільчевський.

Навчальний посібник складається з двох частин – характеристики різних типів водних об’єктів України (річки, озера, лимани, водосховища, ставки, підземні води, джерела, моря) та висвітлення питань, пов’язаних з проектуванням, інженерно-біотехнічним впорядкуванням та експлуатацією водоохоронних зон водних об’єктів, як важливої складової комплексу заходів із раціонального використання та охорони водних і земельних ресурсів, забезпечення належного рівня природно-технічного та санітарного стану водних об’єктів. Навчальний посібник розраховано на студентів освітніх програм «Управління та екологія водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення», «Містобудівництво та господарство», «Архітектура будівель та споруд»