Спільний видавничий проєкт з водопостачання вчених КНУ імені Тараса Шевченка та ВНУ імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Вийшов з друку навчальний посібник – Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Стельмах В.Ю. Гідроекологічні аспекти водопостачання та водовідведення: навч. посібник. – К.: ДІА, 2023. – 228 с. ISBN 978-617-7785-40-7   

В авторський колектив увійшли представники географічних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра гідрології та гідроекології) та Волинського національного університету імені Лесі Українки (кафедра фізичної географії).

У навчальному посібнику висвітлено роль компонентів хімічного складу води у процесах життєдіяльності людини, охарактеризовано проблеми водних ресурсів і водокористування у світі та в Україні, питання цілей сталого розвитку (ЦСР-6 «Чиста вода і належна санітарія»), висвітлено основні технологічні аспекти систем водопостачання та водовідведення з їх ілюстрацією на прикладі міст Києва і Луцька. 

Навчальний посібник призначено для студентів, які навчаються за освітніми програмами «Гідрологія» і «Управління та екологія водних ресурсів» спеціальності 103 «Науки про Землю». Він може бути корисним й для студентів інших освітніх програм спеціальностей 103 «Науки про Землю» та 106 «Географія», в яких вивчають питання водних ресурсів, водопостачання та водовідведення.