СТВОРЕНО ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «ГІДРОХІМІЧНИЙ СЛОВНИК» – ПРО ЯКІСТЬ ВОДИ

Хільчевський В.К. Гідрохімічний словник. – К.: ДІА, 2022. – 208 с.

У першому, виданому в Україні, гідрохімічному словнику-довіднику вміщено терміни, які висвітлюють наступні питання: властивості і хімічний склад природних вод; процеси формування хімічного складу природних вод; методологія та методи гідрохімічних досліджень і хімічного аналізу води; процеси забруднення та самоочищення водних об’єктів; гідробіологічні та мікробіологічні процеси у водних об’єктах; якість води та інтегроване управління водними ресурсами.

Наведено деякі терміни із суміжних дисциплін – гідрології, географії, гідрогеології, гідробіології, геохімії та ін.

Словник розраховано на студентів університетів спеціальності 103 «Науки про Землю» освітніх програм гідрологічного профілю, які вивчають гідрохімічні та гідроекологічні дисципліни. Словник буде корисним фахівцям з гідрохімії, гідрології, управління водними ресурсами, гідроекології, гідрогеології, географії.

Автор: Хільчевський Валентин Кирилович – доктор, геогр. наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.