Викладачі кафедри економічної та соціальної географії

Дронова Олена Леонідівна

Доцент кафедри економічної та соціальної географії,
кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта: 

1993–1996 – аспірантура на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
1988–1993 – спеціаліст за спеціальністю «Географія» (кваліфікація економіко-географ, економіст регіонального розвитку, викладач), Київський університет імені Т.Г. Шевченка.

 

Науковий ступінь: 

2011 р. – кандидат географічних наук, спеціальність – конструктивна географія, тема дисертації:
«Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні» (науковий керівник – професор Петро Шищенко).

 

Досвід роботи і посада: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:
2017 р. – донині – доцент кафедри економічної та соціальної географії
2011–2017 – асистент кафедри економічної та соціальної географії

Інститут Географії Національної Академії Наук України (за сумісництвом):
2005 – донині – старший науковий співробітник Сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки
Президія НАН України:
2009–2011 – науковий співробітник Сектору природокористування та охорони природи Науково-організаційного відділу
Програма UNDP-GEF екологічного оздоровлення басейну Дніпра:
2004–2008 – координатор міжнародних проектів технічної допомоги
Українське представництво Центру дослідження міжнародного розвитку (IDRC, Канада):
1994–2004 – координатор міжнародних проектів технічної допомоги

 

Розробила та викладає навчальні дисципліни: 

«Вступ до урбаністичних студій», «Урбаністична географія (Urban Geography)», «Географія міст України і світу», «Оцінка впливу міста на довкілля», «Спецсемінар з проблем міського розвитку», «Географія природно-ресурсного потенціалу» (освітній рівень «Бакалавр»); «Сучасні концепції міського розвитку», «Урболабораторія (UrbanLab)», «Управління використанням природними ресурсами» (освітній рівень «Магістр»).

 

Громадська діяльність, професійні асоціації: 

Членство у редколегіях наукових видань: 

Стажування, спільні наукові дослідження: 

Forest Service USA (Чикаго, Іллінойс, Вашингтон ОК, США), підвищення кваліфікації в рамках Програми «Міська екологія: спільнота навчання та практики» (2023).
International Summer School (м. Барселона, Іспанія), міжнародна літня школа «Attractive Cities: successes and conflicts» (2019);
Weitz Center for Sustainable Development (м. Реховот, Ізраїль), курсу «Addressing Urbanization Challenge» (2018);
Спільні наукові дослідження в рамках наукових тем Інституту географії НАН України; останні теми: «Збалансований розвиток міст України (методологія і практика оцінювання)», «Науковий супровід впровадження Цілей сталого розвитку 2030 в Україні та її регіонах», «Методологія забезпечення розвитку територіальних громад на засадах просторової справедливості», «Картографічний аналіз розвитку сільської поселенської мережі України: в умовах трансформації сільської місцевості».

 

Наукові інтереси: 

Географічні дослідження міст і урбанізованих територій, сутність і наслідки неоліберального міського розвитку, новий урбанізм та інтегрований міський розвиток, проблеми взаємодії суспільства та природи, збалансований (сталий) розвиток, екологічна оцінка та природно-техногенна безпека.

 

Міжнародні проекти: 

2013 – Конкурсна тема спільних наукових проектів НАН України і CNRS (Франція № Ф8-2013) «Міські простори і мережі».
2015 – Конкурсна тема Державного фонду фундаментальних досліджень спільно з CNRS (Франція № Ф8-2015) «Міський простір і сільська місцевість – взаємодії і проблеми маргіналізації».
2010–2012 – Спільний проект Інституту географії НАН України та Інституту  географії В’єтнамської академії наук і технологій «Географічні основи регіонального природокористування як елемент стратегії екологічного оздоровлення та збалансованого розвитку басейнів рік (на прикладі рік Хионг (В’єтнам) та Стугна (Україна))»
1994 – 2008 р. – проекти в рамках міжнародних програм технічної допомоги Україні, Росії та Білорусі, зокрема, Програми «Розвиток екологічного менеджменту в Україні» (IDRC, Канада, 1994–2004 рр.) та Програми UNDP-GEF екологічного оздоровлення басейну ріки Дніпро (2004–2008 рр.).

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

 

Вибрані публікації за останні роки:

Монографії та навчальні посібники:

Розділи у монографіях та навчальних посібниках:

 • Dronova O. Implementation of the new urbanism principles into the urban development management. In: Ukrainian cities: sustainable development on the eve of full-scale Russian aggression / Edited by Eu. Maruniak, S. Lisovskyi, 2023. 232 p. P. 162-168. ISBN 978-954-91597-3-8
 • Maruniak E., Dronova O. (2022). The COVID-19 Pandemic in Ukraine: A Mosaic of Regional Patterns and Voices of Social Disparity. In Stanley Brunn and Donna Gilbreath (Eds.), Covid-19 and a World of Ad Hoc Geographies. Springer. 2721 p. pp. 157-183. ISBN 978-3-030-94349-3 ISBN; 978-3-030-94350-9 (eBook)
 • Maruniak E., Rudenko L., Lisovskyi S., Dronova O., Mozghovyi A. (2021). Ukrainian Small Cities in the Perspective of Sustainable Spatial Planning / In: The Routledge handbook of small towns/edited by J. Bański. NY: Routledge. P. 330–346. ISBN 9780367555900.
 • Dronova O., Maruniak E. (2019) Changing the symbolic language of the urban landscape: Post-socialist transformation in Kyiv. Handbook of The Changing World Language Map. Brunn S.D., Kehrein R. (eds.). Springer Publishing. ISBN978-3-319-73400-2.
 • Дронова О., Полєшко Д. Функціональні та просторові зміни вузлових територій Києва. Урбаністична. Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія / за ред. К.Мезенцева, Я.Олійника, Н.Мезенцевої. К.: Фенікс. 2017. 438 с. ISBN 978-966-136-446-1.

Статті:

 • Dronova O., Khomenko D., Brunn D.S. (2022).Comparing residents’ perceptions of quality of life in three Kyiv neighbourhoods. Urbani izziv Volume 33, No. 2, 103-114. UDC: 711.58: 316.728(477) doi:10.5379/urbani-izziv-en-2022-33-02-04
 • Кононенко О.Ю., Дронова О. Л. Концепція міського метаболізму як підґрунтя для розбудови циркулярних міст в Україні // Український географічний журнал. 2022. № 1. С. 36–46. ISSN 1561-4980 DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.036
 • Дронова О.Л., Нагорний Т.В. Напрямки розвитку України за різними сценаріями глобалізаційних процесів / Український географічний журнал 2021, №2, С. 20-31.DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.020
 • Dronova O., Klyui K., Khomenko D. FROM NEOLIBERAL PRACTICES TO THE PARTICIPATIVE DEMOCRACY OF INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT: THE PATH OF RESIDENTIAL HOUSING IN “LIKO-GRAD” KYIV. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya. Issue 85, 2021 p. 72-86. Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553 DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2021.85
 • Dronova, O. (2020). Social dimensions to the public transport system in Kyiv. Europa XXI, 39, Р. 5-20. DOI: https://doi.org/10.7163/Eu21.2020.39.1
 • Brunn, S. D., Dronova, O., & Kononenko, O. (2020). Slavutych atomograd as the last ideal city of the USSR: Challenges and adaptation mechanisms of resilience. GeoJournal, 1-17. DOI https://doi.org/10.1007/s10708-020-10236-x
 • Бранн С. Д., Дронова О. Л., Руденко Л. Г., Лейберюк О. М. Вплив російської агресії на стан розвитку географії в Україні / Український географічний журнал 2020, №2, С. 3-12. DOI https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.002
 • Dronova O., Brunn S. How neoliberal globalization processes are transforming Kyiv’s nodal areas. Urbani Izziv, Vol. 29(2), 2018, 96-110. DOI: https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2018-29-02-003