Викладачі кафедри економічної та соціальної географії

Глибовець Вікторія Леонідівна

доцент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

2008–2011 – аспірантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2007–2008 – магістратура за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” (кваліфікація – магістр міжнародного туризму, менеджер освіти, викладач), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2003–2007 – бакалаврат за напрямом підготовки «Географія» (кваліфікація –бакалавр географії), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Науковий ступінь:

2011 – кандидат географічних наук, спеціальність – економічна та соціальна географія, тема дисертації «Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району)» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник).

 

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:
2019 – донині – доцент кафедри економічної та соціальної географії
2011 – 2019 – асистент кафедри економічної та соціальної географії

 

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Міський туризм», «Міський дизайн», “Медична та рекреаційна географія” (освітній рівень «Бакалавр»)

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член Київського відділу Українського географічного товариства (з 2021)

 

Наукові інтереси:

Міжнародний та вітчизняний туризм, розвиток туризму у містах, географія злочинності, ландшафтний та міський дизайн

 

Стажування:

 • Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (м.Тбілісі, Грузія), стажування на факультеті економіки та бізнесу Тбіліського державного університету імені Івана Джавахішвілі (2017).
 • Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці разом з Польською фундацією ADD (Бая Доміція, Італія), програма підвищення кваліфікації «Літня школа ІМАНС» (2018).
 • Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» програма он-лайн стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (2020).
 • Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів “Knu Teach Week” (2021).

Вибрані публікації за останні 5 років:

Навчально-методичні праці:

 • Глибовець В., Управління розвитком регіону: навчально-методичний комплекс. К.: ДП «Прінт-Сервіс». 2018. 50 с.
 • Глибовець В., Нич Т. Міський туризм: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни. К.: Логос. 2019. 48 с.
 • Глибовець В., Стафійчук В. Медична та рекреаційна географія: навчально методичний комплекс. К.: «Альфа-Пік». 2020. 82 с.

Монографії:

Глибовець В.Л. Рекреаційно-туристичні ресурси столиць Європи: монографія. Київ: Прінт-сервіс, 2014. 172 с. ISBN

 

Розділи у монографіях:

Брінцева О., Глибовець В. Региональные особенности прекаризации современного общества в странах Европейского Союза. Международная и национальная экономика. Текущие научные проблемы Восточной Европы: монографія / [Редакція М.Мілош, З.Пастушак] – Люблін: Politechnika Lubelska. 2013. с. 33-42.

 

Статті:

 • Глибовець В., Хвесик Ю. Аналіз міжнародних туристичних потоків України за період з 2012 по 2017 рік Географія та туризм. 2021. Вип. 64. С. 20–28. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.64.21-28
 • Gnatiuk O., Glybovets V. Uneven geographies in the various language editions of Wikipedia: the case of Ukrainian cities. Hungarian Geographical Bulletin. 2021. 70(3). Рp. 249–266. https://doi.org/10.15201/hungeobull.70.3.4
 • Gnatiuk O., Glybovets V. Do street status and centrality matter for post-socialist memory policy? The experience of Ukrainian cities Do street status and centrality matter for post-socialist memory policy? The experience of Ukrainian cities. Geographia Polonica. 2020. Vol. 93. Рp. 139–161.
 • Gnatiuk O., Glybovets V. ‘Herstory’ in history: a place of women in Ukrainian urban toponymy. Folia Geographica. 2020. Vol. 62(2). Рр.48–70.
 • Brintseva О., Glybovets V. Alternative types of employment in the context of human possibilities extension in the digital economy (case of Ukraine). Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020. Vol. 6. N. 388. Рр. 114–119 DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.190
 • Глибовець В. Географія кримінальних правопорушень України Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, Серія «Географія», 2018. Вип. 1(70). С. 93–98.
 • Глибовець В. Географія кримінальних правопорушень міста Києва Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, Серія «Географія», 2019. Вип. 1(74). С. 54–59.

Нагороди

Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009 р.) за наукову працю «Стратегія сталого розвитку туризму Чернігівської області».