Викладачі кафедри економічної та соціальної географії

Хвесик Юлія Михайлівна

доктор економічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії

Посилання на наукові профілі: 

Освіта: 

1994- 1999 – магістр з управління державними фінансами за спеціальністю «Фінанси», Київський національний економічний університет

 

Науковий ступінь: 

2012 – доктор економічних наук, спеціальність – економіка та управління національним господарством, тема дисертації «Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій: теорія і практика» (науковий консультант – професор Петро Саблук).
2006 – кандидат економічних наук, спеціальність – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, тема дисертації «Податкові механізми в системі природокористування: теорія і практика» (науковий керівник – професор Ігор Бистряков).

 

Посада: 

2017 – донині – професор кафедри економічної та соціальної географії
2012 – 2017 – доцент кафедри економічної та соціальної географії
2011 – 2012 – асистент кафедри економічної та соціальної географії

 

Розробила та викладає навчальні дисципліни: 

«Територіальне управління», «Статистичне забезпечення територіального управління», «Управління міським та регіональним розвитком», «Географія ринків товарів і послуг», «Географія торгівлі», «Теорії управління регіональним розвитком».

 

Громадська діяльність: 

Член громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів аграрників» (з 2017)

 

Наукові інтереси: 

регіональний розвиток, інвестиційне та інноваційне забезпечення, економіка природокористування, сталий розвиток

 

Стажування: 

Університет економіки м. Братислава, Словаччина (2016)
Українська асоціація інвестиційного бізнесу (2021)

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

  • Khvesyk M.A., Bystryakov I.K., Obykhod H.O., Khvesyk Y.M. Assessment of the Safety of Environment in the System of Sustainable Development. Economic Annals-XXI: Research Journal. 2018. №3–4.
  • Khvesyk M. Shubalyi O., Khvesyk J., Vasilik N. Conceptual basis of transformation of ecological and economic relations in the forests ectorof Ukraine in the context of European integration. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry. 2019. Vol. 61 (2).
  • Galkin A., Schlosser T., Khvesyk Y., Kuzkin O., Klapkiv Y., Balint G. Development of Generalized Distribution Utility Index in Consumer-Driven Logistics. Energies. 2022. 15(3):872.
  • Хвесик М., Обиход Г., Хвесик Ю. Васілевські М. Системно-комплексна оцінка природно-економічного потенціалу сталого розвитку України: методологія формування. 2021. Журнал «Облік і фінанси». №4 (94).
  • Пастушенко П., Обиход Г., Хвесик Ю. Безпекові орієнтири сталого соціо-еколого-економічного розвитку: регіональний аспект. Науковий журнал «Соціальний калейдоскоп». 2021. Том 2, № 5.
  • Шпикуляк О., Іванченко В., Хвесик Ю. Концепт організаційно-інституційного забезпечення розвитку зеленої економіки. Економіка природокористування і сталий розвиток». 2021. № 10 (29).
  • Обіход Г., Малков М., Хвесик Ю. Вплив коронавірусу на стан продовольчої безпеки та утилізація медичних відходів. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 8 (27).