Кафедра фізичної географії та геоекології

Рекомендована фахова література

Кафедра забезпечує власними авторськими навчальними посібниками цикл нормативних дисциплін фаху «Географія». Членами кафедри написані та видані протягом останніх п’яти років навчальні посібники та підручники з базових нормативних курсів «Ландшафтознавство», «Методологія наукових досліджень», «Екогеографія України», «Географічні інформаційні системи та технології», «Основи екології», «Ландшафтна екологія», «Дидактика географії: Монографія (електронна версія)», «Регіональні та локальні екомережі», «Методи геоекологічних досліджень», в тому числі двомовний підручник «Проектування ГІС» (українською та англійською мовами).