Викладачі кафедри фізичної географії та геоекології

Гродзинський Михайло Дмитрович

Завідувач кафедри фізичної географії та геоекології, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України

Посилання на наукові профілі: 

У 1979 р. закінчив з відзнакою кафедру фізичної географії географічного факультету Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1995 р. – докторську дисертацію «Стійкість геосистем до антропогенних навантажень» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

На кафедрі працює з 1979 р.

Наукові інтереси:

теоретичні засади ландшафтної екології, просторові структури та конфігурації ландшафтів, стійкість ландшафтів до антропогенних навантажень та її оцінювання, проблеми сталого розвитку, збереження ландшафтного різноманіття.

Навчальні курси:

«Ландшафтна екологія», «Геоекологічні засади управління», «Теорія та методологія природничої географії», «Ландшафтне та біологічне різноманіття», «Ландшафти України».

Стажування та проекти:

Відповідальний виконавець Міжнародної програми EU Horizon 2020 Project FREEWAT: Free and Open Source Software Tools for Water Resource Management, HORIZON 2020 (2014-2017).

Нагороди:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагрудний знак «Відмінник освіти».