Викладачі кафедри фізичної географії та геоекології

Михайленко Валерій Петрович

Доцент кафедри фізичної географії та геоекології,
кандидат хімічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

1966-1971 хімік за спеціалізацією хімія рідкісних елементів та технологічна хімія Київський університет імені Т.Г. Шевченка.

Науковий ступінь:

1981 – кандидат хімічних наук, спеціальність – аналітична хімія. Тема дисертації: «Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными β-дикетонами и применение их в анализе» (наукові керівники: доцент Іван Петрович Середа, ст. н. співр. ІФХ НАНУ Артур Миколайович Король)

Посада: Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

 • 1995- донині -доцент кафедри фізичної географії та геоекології
 • 1991 -1995 доцент кафедри екології географічний факультет КНУ
 • 1990 -1991 доцент кафедри аналітичної хімії, хімічний факультет КНУ
 • 1986 -1990 – асистент кафедри аналітичної хімії
 • 1984 -1986 – заступник голови профспілкового комітету КНУ (виборна посада)
 • 1972 – 1984 – ст. лаборант, інженер, ст. інженер, асистент кафедри хімії та аналізу рідкісних елементів, хімічний факультет КНУ.

Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України

 • 1971-1972 інженер контрольно-аналітичної лабораторії

Читав лекції у зарубіжних університетах:
Каунаський університет технологій, Каунас, Литва (2014)

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Основи екології та безпека життєдіяльності», «Глобальні екологічні проблеми» «Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі», «Екологічні стандарти та критерії якості довкілля», «Міжнародні екологічні угоди», «Екологічні конфлікти», «Екологічні проблеми сталого розвитку», «Методика планування польових екологічних досліджень» (освітній рівень –бакалавр) «Стійкі органічні забрудники», «Сучасні технології пом’якшення зміни клімату», «Global Environmental Problems», «Globalization and International Environmental Cooperation», «Geoecological Foundation of Sustainable Development», (освітній рівень – магістр).
Розробник Сертифікатної програми «Міжнародна Карпатська Школа -2021» для студентів та аспірантів закладів вищої освіти

Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • Cпівзасновник громадського освітнього проекту «Карпатська Зимова школа».
 • Науковий консультант Київського регіонального відділення Асоціації міст України з 2010 р. по теперішній час
 • Науковий консультант Національного Екологічного Центру України (НЕЦУ) з 2019 р. по теперішній час
 • Член Українського географічного товариства (з 2010)
 • Член Українського хімічного товариства (з 1972)

Членство у редколегіях наукових видань:

Наукові інтереси:

Геоекологічні аспекти сталого розвитку, міжнародне екологічне співробітництво, екологічні конфлікти, ресурсозберігаючі технології, відновлення ландшафтів, екологічний менеджмент, оцінка впливу на довкілля, поводження з відходами та хімікатами, пожежна безпека і стале землекористування.

Стажування, спільні наукові дослідження:

 • Kaunas University of Technology (KUT), Lithuania (since 2010 till present)
 • Linnaeus university, Kalmar, Sweden (since 2012)
 • Estonian University of Life Sciences (EMU), Tartu, Estonia(since 2012)
 • University of Latvia (LU), Riga, Latvia (since 2014)
 • Akaki Tsereteli State University (ATSU), Kutaisi, Georgia (since 2012)
 •  Yerevan State University (YSU),
 • Armenia Lappeenranta University of Technology (LUT), Finland
 • USAID Rules and Regulations (2005)
 • StAWA, Mϋnster, Germany (1993)

Міжнародні проекти:

 • 2019-2020 «Technology Needs Assessement», (TNA project), UNССС/GEF.
 • 2018-2020 Strengthening BSR Universities Network on Landscape Sustainability and Waste Management (LASUWAMA), Swedish Institute ( SI).
 • 2017-2019 «Knowledge in Inter- Baltic Partnership Exchange for Future Regular Circular Economy Cooperation» (PECEC), SI.
 • 2017-2018 “GREEN PACKAGE” – REC Hungary
 • 2016-2018 Mining the European Anthroposphere
 • 2015-2017 Phytoremediation park for treatment and recreation at glassworks contaminated sites (PHYTECO), SI
 • 2012-2015 “ Closing the Life-cycle of Landfills – Landfill Mining in the BSR for Future” , SI
 • 2010-2013 SWC-ENV-IND project # IZ73Z0_128178/1 (Swiss National Scientific Fund)
 • 2005-2009 “Expanding Training and Advocacy Services” (ETAS project, USAID)
 • 2003-2005 Забезпечення заходів з розроблення НПД щодо впровадження в Україні Стокгольмської конвенції про СОЗ, GEF/UNEP project
 • 2001-2003 Partnerships for Local Government Training and Education (CPP-Project), USAID
 • 1998-2001 Technical Training For Societies in Transition –NIS( Transit-NIS), USAID
 • 1997-1998 Global Training for Development (GTD Project) USAID
 • 1994 1997 New Independent States Exchanges and Training (NET Project), USAID
 • 1992 -1994 Rad/Tox project (Greenpeace International, Renaissance and Green World Ukraine mutual project)

Публікації:

Автор та співавтор 120 наукових та навчально-методичних праць.

Вибрані публікації за останні 5 років:

Монографії,  підручники та навчальні посібники:

 • Михайленко В.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі ” (ел.версія) (укр.) Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, 2021 – 170 с.
 • Михайленко В.П. Міжнародні екологічні угоди.  підручник  К.: 2020 -284 с. Ел. ресурс .
 • Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Захист вразливих екосистем в умовах пандемії та зміни клімату» Відп. ред.: Близнюк М.М. Михайленко В.П.. 25-27 лютого 2021 р.– Косів: Наукове товариство імені Шевченка, 2021. – 196 с.
 • Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Досягнення Цілей сталого розвитку-2030 у гірських регіонах країн Східної Європи». Відп. ред.: Близнюк М.М. Михайленко В.П.  – Косів: Центр громадських ініціатив, 2019. – 104 с.
 • Минджов , Фірсов Л., Михайленко В.,  Малькова Т., Чорний М., Бурсанов О. Мультимедійний навчальний посібник “Крок  за кроком” та оновлена версія «Зелений пакет Україна» Регіональний екологічний центр для країн Центральної та Східної Європи  (РЕЦ), Угорщина,  2017 -450 с.
 • Навчально-методичний комплекс «Зелений пакет». Колектив авторів ОБСЄ, 2011 Ел. ресурс http://www.greenpack.in.ua

Вибрані статті:

 1. Mykhaylenko* ,  Havryliuk   R.,  Blyzniuk  M.,  Kriipsalu  M.,  Hoffmann  M.,  Denafas  G., Sholokhova  A.,  Hogland  W.,  Nauchu  N.,  Gulevets  D.,    2021.  Acquiring  practice  in  environmental  and  social impact  assessment:  case  study  of  Lviv  city  dumpsite, Ukraine. Journal  Environmental Problems.  Vol.  6,  No.3. p. 154–167. DOI:https://doi.org/10.23939/ep2021.03.154
 2. Sholokhova, A., Denafas, G., Mykhaylenko, V. The organic output from mechanical–biological treatment plants as a source of microplastics: Mini-review on current knowledge, research methodology and future study perspectives. Waste Management and Research , 2021, 39(5), pp. 652–663
 3. Obodovskyi, O.Lukianets, O.Konovalenko, O.Mykhaylenko*, V. Mapping the mean annual river runoff in the Ukrainian Carpathian region Environmental Research, Engineering and Management , 2020, 76(2), pp. 22–33
 4. Mykhaylenko*, G. Denafas, M. Kriipsalu, T. Turkadze, I. Grinfelde, M. Horttanainen, H. Khachatryan, M. Blyzniuk, W. Hogland. Carpathian School as a Tool for Achieving Sustainable Development Goals-2030 in Mountain Regions of Eastern Europe Countries. Linnaeus ECO-TECH 2018, Kalmar, Sweden, November 19-21, 2018
 5. Kovalenko, T., Mykhaylenko, V. Anthropogenic impact on the environment caused by fire at Lviv’s municipal solid waste landfill. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography  2019/01/01, P- 78 – 86
 6. Михайленко В.П. Природнича географія як тренд в освіті для сталого розвитку в Україні Perspectives of science and education. Proc. of 4th International youth conference. SLOVO\WORD, New York, USA. 2018, p 364-376
 7. Burlakovs J., Kriipsalu M., Klavins M., Mykhaylenko V. et al. Paradigms on landfill mining: From dump site scavenging to ecosystem services revitalization Resources, Conservation and Recycling  #123, 2017 р.73–84

Нагороди:

 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук (2018)
 • Подяка КПМГ в Україні як члену журі конкурсу Україна -2030 (2015)
 • Пам’ятна медаль з нагоди 15 річчя Асоціації міст України та громад (2007)
 • Медаль «В пам’ять 1000-ліття Києва» (1983)