Викладачі кафедри фізичної географії та геоекології

Самойленко Віктор Миколайович

Професор кафедри фізичної географії та геоекології,  доктор географічних наук, професор

Науковий профіль:

Освіта:

1972-1977 – Київський держуніверситет ім. Т.Г. Шевченка, 1977, спеціальність “гідрологія”, кваліфікація “географ-гідролог”

Науковий ступінь:

2001 – доктор географічних наук, спеціальність – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, тема “Методологія та застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період”
1988 – кандидат технічних наук, спеціальність – гідравліка та інженерна гідрологія, тема “Методи гідравлічного моделювання статистичних деформацій піщаних укосів в зоні руйнування хвиль”

 

Вчене звання:
2003 – професор кафедри фізичної географії та геоекології

 

Посади:
2001 -донині – професор кафедри фізичної географії та геоекології
1992-2001 – генеральний директор, завідувач науково-дослідного відділення Науково-інформаційного центра водогосподарсько-екологічного моніторингу та оптимізації водокористування (НІЦ ВЕМОВ) Української екологічної асоціації “Зелений світ” (Київ)
1977-1992 – інженер, науковий співробітник, вчений секретар, завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи Української філії Центрального науково-дослідного інституту комплексного використання водних ресурсів (УФ ЦНДІКВВР, Київ), перетвореної у 1991 р. в Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП)

 

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

“Основи ГІС”, “ГІС в природничій географії”, “Географічні інформаційні системи та технології”, “Природничо-географічне моделювання”, “Антропізація ландшафтів”(освітній рівень “Бакалавр”); “Management of Projects and Programsin the Scopeof Natural Geography”, “Spatial Data Infrastructures”, “GIS designing”(освітній рівень “Магістр”)

 

Членство у редколегіях наукових видань:

“Фізична географія та геоморфологія”, “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, “Географія та туризм”

 

Наукові інтереси:

Теорія і прикладні дослідження в географії та геоекології, серед них геоінформаційне моделювання динаміки та стійкості природничих геосистем різного типу для їхньої геоекологічно-економічно збалансованої реабілітації, створення екомереж і оптимізації моніторингу довкілля, зосібна для міжнародного природоохоронного співробітництва, а також дидактика географії.

 

Стажування та підвищення кваліфікації:

2017 – “Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку” (НТУУ “КПІ”, Київ). Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою “Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних. 7.060101. Комп’ютерні науки”
2014 – Університет Острова Ванкувер (VIU, Британська Колумбія, Канада). Сертифікат міжнародного зразка за курсом “Передові навчальні вміння й програмний розвиток у сфері географічних інформаційних технологій”
2013 – ESRI. Сертифікат міжнародного зразка ESRI за веб-курсом “Знання настільного ГІС-інструментарію ArcGIS (версія ArcGIS 10)”
2002 – Дослідницький центр водних ресурсів (VITUKI, Будапешт, Угорщина). Сертифікат міжнародного зразка за курсом “Новітній інформаційний менеджмент гідродовкілля в Європі”.

 

Міжнародні та вітчизняні наукові проекти:

Науковий керівник понад 35 науково-дослідницьких проектів, більш ніж 20 з яких розроблялися за міжнароднимита національними науково-технічними природоохоронними програмами. Результати цих проектів містять, зокрема, інформаційну систему оптимізації експлуатації дніпровських водосховищ з елементами ГІС, ГІС стану геосистем гідродовкілля в північному регіоні України, елементи стратегії створення ГІС міжнародного басейну Дунаю

 

Підготовка наукових кадрів:

підготував 9 кандидатів географічних наук

 

Публікації:

Автор і співавтор близько 250 опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях наукових і навчально-методичних праць, поміж них 14 монографій і 26 підручників і навчальних посібників, з яких 4 електронні, а один підручник – двомовний (англійсько-український)

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

Монографії,  підручники та навчальні посібники:

Самойленко В.М., Діброва І.О. Природничо-географічне моделювання: підручник. – К.: Ніка-Центр, 2019. – 320 с. – ISBN 978-966-521-736-7. – Режим доступу:http://geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/Sam_Dibrova_PG_model_2019.pdf

Самойленко В.М., Діброва І.О., Пласкальний В.В. Антропізація ландшафтів: монографія. – К.: Ніка-Центр, 2018. – 232 с.–ISBN 978-966-521-712-1. – Режим доступу:http://geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/Antropizazia%20landchaftiv_Samoylenko.pdf

Самойленко В.М., Маляренко О.С. Моделювання регіонально-специфічної екомережі: монографія (електронна версія). – К.: Ніка-Центр, 2017. – CD. – 196 с. – ISBN 978-966-521-691-9. – Режим доступу: http://geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/Ekomerega_Samoylenko.pdf

Самойленко В.М., Діброва І.О. та ін. Викладання дидактики географії: навчальний посібник. – К.: ДП “Прінт Сервіс”, 2016. – 240 с. – ISBN 978-617-7069-26-2. – Режим доступу:https://geo.knu.ua/images/doc_file/navch_lit/Samoylenko_Tupuzov.pdf

Самойленко В.М., Даценко Л.М., Діброва І.О. Проектування ГІС: підручник (англ. і укр.). – К.: ДП “Прінт Сервіс”, 2015. – 256 с. – ISBN 978-617-7069-19-4. – Режим доступу: http://geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/GIS_Sam_Daz.pdf

Вибрані статті:

  1. Samoilenko V.et al. Geoinformation Modeling of Anthropization Extent in the Zakhidnoukrainskyi Physic-Geographic Region. European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov. 2020, V. 2020: 1-5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056010
  2. Samoilenko V., Dibrova I. Geoecological Situation in Land Use// Environmental Research, Engineering and Management. – 2019. – Vol. 75. – No 2. – P.36-46. http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.75.2.22253
  3. Samoilenko V. et al. Procedure of Landscape Anthropization Extent Modeling: Implementation for Ukrainian Physic-Geographic Taxons //Environmental Research, Engineering and Management. – 2018. – Vol. 74. – No 2. – P.67-81. http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.74.2.20646
  4. Topuzov O., Samoilenko V.et al.Modernization of Geographic Education at High School:Geoinformation Training Models // Information Technologies and Learning Tools. – 2019. – Vol.73. – №5. – P. 174-184. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3190
  5. Samoilenko V., Plaskalnyi V. Modern Procedure of Landscape Anthropization Analysis // Problems of Geography. – 2017. – Vol.1-2. – Sofia: Bulgarian Academy of Science, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography. – P.3-14. http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2017/10/2017_12/2_samoilenko.pdf

Громадська та професійна діяльність:

Обирався членом Національного Комітету України з МГП ЮНЕСКО / ОГП ВМО, член Міжнародної асоціації гідрологічних наук (IAHS), призначався членом Українського національного комітету управління міжнародними проектами Програми розвитку ООН з екологічного оздоровлення басейну Дніпра, був експертом і модератором низки міжнародних проектів, серед них освітніх, а також представником України у експертній підгрупі з ГІС Міжнародної комісії з охорони річки Дунай (ICPDR). Співавтор геоінформаційної Міжнародної електронної бази даних (веб-сайту) “Екологічний стан басейну Дніпра”.
Член-кореспондент Української академії наук національного прогресу (УАННП).Член спеціалізованих вчених рад Д 26.001.07 і К 26.001.22 у Київському національному університету імені Тараса Шевченка

 

Відзнаки:

Почесна грамота Державної служби заповідної справиУкраїни (2008), Почесна грамота Мінприроди України (2008), Диплом кращого викладача географічного факультету у 2009-2010 році, Грамота Ректора (2013), Почесна грамота НАПН України (2018),Почесний знак НАПН України “Ушинський К.Д.” (2019)

 

Володіння іноземними мовами: англійська – рівень С1 (сертифікат ІФ КНУ імені Тараса Шевченка).