Викладачі кафедри географії України

Мотузенко Олена Олександрівна

Фізико-географ, доцент кафедри географії України,
кандидат географічних наук

Науковий профіль:

Освіта:

1987 – 1992 рр. навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Диплом про вищу освіту Серія УВ 936546 Географ. Фізико-географ. Викладач);

1993 – 1997 рр. навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Диплом КН 013271 Кандидат географічних наук (напрямок: конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів)

 

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • З 1996 р. – асистент кафедри  географії України географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
 • 2001 – 2003рр. на посаді доцента кафедри географії України географічного факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2003 р. – присвоєно вчена звання доцента
 • 2003-2021 рр.  доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Керівник наукової теми: «Географічні зазначення та їх роль у розвитку еногастрономічних туристичних дестинацій» ( 2019-2021 р.р.) кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Співвиконавець наукових тем:

1. 16КП050-02 «Роль рекреаційної діяльності і туризму в підвищенні якості життя міського населення похилого віку на засадах сталого розвитку» у складі комплексної наукової програми «Регіональні проблеми раціонального природокористування, кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015-2018 рр).

2. ДР0117U002092 «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристично галузі України в умовах євроінтеграції» кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торгівельно-економічного університету (строк виконання 2017- 2022рр.).

 

Координатор програм стажування іноземних викладачів на географічному факультеті:

1.Квітень – травень 2016 р. – Джуан Сарменто – професор Університету  Мінью  (Португалія) у межах академічної мобільності  Проекту «Еразмус +»;

2.Травень – червень 2016 р – Джакомо Фьорани – докторант Університету Мачерата (Італія) у межах наукової мобільності у межах міжнародного дослідницького проекту GRAGE (Програмв ЄС «Горизонт 2020);

3.Червень – серпень 2016 р. – Інна Ворушило – докторант Університету Улстер (велика Британія) у межах наукової мобільності у межах міжнародного дослідницького проекту GRAGE (Програмв ЄС «Горизонт 2020);    

 

Експертна діяльність:

2017 – 2018 рр. експерт проекту «Розробка та створення концепції стратегії  розвитку бренду міста Дніпро» Дніпровської міської ради.

З 2018 р. по теперішній час:

 • Провідний експерт Національної туристичної організації України (НТО) з розвитку гастрономічного туризму.
 • Керівник робочої групи Мережі Знань НТО з розробки Концепції розвитку гастрономічного туризму в Україні на 2020-2026 р.р. , 2017-2021 рр.
 • Національний експерт Проекту Європейського Союзу «Підтримка Системи географічних зазначень в Україні» з питань географічних зазначень для харчових продуктів та гарантованих традиційних особливостей /експерт з питань еногастрономічного туризму 2018-2021 рр.
 • Експерт Європейської Ініціативи «Мери за економічне зростання» 2020 р.
 • Експерт Українського культурного фонду 2020-2021 рр.
 • Експерт проєкту Київської обласної державної адміністрації «Дорога вина і смаку Київщини» 2021 р.
 • Провідний експерт проєкту «Інноваційні форми захисту нематеріальної культурної спадщини України та підтримки місцевих спільнот шляхом створення віртуального пілотного музею гастрономічної спадщини «Вітрина Закарпаття» та пілотних регіональних реєстрів традиційних продуктів на основі наукового супроводу, діджиталізації та просвіти у межах міжрегіонального партнерства»(Грантовий договір № 4ICP52-28369 від 30.06.2021) 

 2019 р. по теперішній час –  співавтор бакалаврської ОП «Гастрономічний туризм», член експертної ради.

2013 р. отримала звання «Запрошений професор» Факультету педагогіки, культурного надбання та туризму Університету Мачерата, Італія, та протягом 2013-2014 академічного року проводила викладацьку та наукову роботу в Університеті Мачерата.

З 2017 року по теперішній час  – Голова навчально-методичної україно-італійської ради (з університетом Камеріно).

2005-2019 рр. – засновник та координатор щорічних зимових та літніх студій «Школа італійської мови, культури та географії туризму» на території Італії для студентів університету

 

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

У складі ОП Бакалавра «Гастрономічний туризм»: «Основи туризмознавства»,

«Гастрономічний туризм: екосистемність підходів та екоорієнтованість послуг»; «Географія культури харчування та споживання в ено- та гастрономічному туризмі», «Гастрономічна спадщина України: аудит та збереження»;

 ОП Магістра «Географія еногастрономічного туризму та рекреації»: «Основи стійкого розвитку еногастрономічного туризму та рекреації», , «Еногастрономічні ресурси України», «Міжнародне співробітництво у сфері еногастрномічної рекреації та туризму», «Валоризація виноробських ландшафтів» «Спеціалізовані види еногаст-рономічного туризму», «Управління проектами та програмами в сфері географії еногастрономічної рекреації та туризму»,  «Географія виноробства».

ОП Магістра «Рекреаційна географія і туризм»: «Geography recreation and tourism international cooperation (Міжнародне співробітництво у сфері рекреації та туризму)», «Географічна індикація ресурсів рекреації та туризму», «Проектний менеджмент у сфері туризму та рекреації», «Geographical foundations of sustainable development. sustainable recreation and tourism (Географічні основи сталого розвитку. збалансована рекреація та туризм)»

ОП магістра «Середня освіта»:«Geographical foundations of sustainable development sustainable geographical education  (Географічні основи сталого розвитку. сталий розвиток географічної освіти); «Управління проектами та програмами в сфері географічної освіти»;

Гарант освітніх програм:

 • 2013-2016 рр. – українсько-італійської магістерської програми з подвійним дипломуванням «Управління туристичними системами» (КНУ імені Тараса Шевченка та Університет Мачерата).
 • 2017-2021 рр. – магістерської «Географія еногастрономічної рекреації та туризму» з подвійним дипломуванням (КНУ імені Тараса Шевченка ) та «Wine export management» (Університет Камеріно).

Мовні компетенції:
українська, російська – носій , англійська В2, італійська С1. 

 

Підвищення кваліфікації у межах академічної мобільності:

2015-2018 рр. щорічно (січень, лютий) стажування за напрямком: «Географія культури та еногастрономічного туризму регіону Марке» на базі Міжнародної школи італійської мови та культури «Кампус Магнолій» (Італія).
Дослідницька діяльність у межах академічної наукової мобільності у складі групи WP4 у межах проекту GRAGE (Програма ЄС Горизонт 2020) протягом 2015-1018 рр:
– з 05 травня по 15 червня 2015 р. та з 01 по 30 листопад 2016 р. на базі Університету Мачерата (UniversitadeglistudidiMacerata) за напрямом «Принципи та проблеми менеджменту проекту «GRAGE» та ««Європейська екологічна політика та люди літнього віку».
– з 29 листопада по 28 грудня 2017 року на базі науково-дослідної установи IFUPLAN (Мюнхен, Німеччина) за напрямком «Ресурсо ефективність в містах: можливості місцевого продовольчого забезпечення та убраністичної агрокультури».
– з 07 січня по 06 лютого 2018 року на базі Університету Мачерата (UniversitadeglistudidiMacerata) за напрямком «Ресурсоефективність в містах: можливості місцевого продовольчого забезпечення та убраністичної агрокультури»;
– з 15 по 30 квітня 2018 року та з 06 по 20 жовтня 2018 року на базі науково-дослідної установи ТОВ Меккано (Фабріано, Італія) за напрямком: «Вплив винахідників похилого віку на ринок інновацій».
– 01.11.-01.12.2020Проєкт міжнародної технічної допомоги DESPRO/Спільнота практик. Сталий розвиток за напрямком: «Управління проєктами».

 

Наукові інтереси:

 1. Міжнародне співробітництво в туризмі;
 2. ЦСР та засади сталого розвитку туризму;
 3. Розвиток еногастрономічного туризму в Україні та Світі; створення та управління Дорогами вина та смаку;
 4. Проєктний менеджмент в туризмі та регіональному розвитку (автор концепції та проектний менеджер: Проект міжрегіональної співпраці: «Розбудова гастрономічного туристичного маршруту “Дорога смаку Прикарпаття” з фокусом на елементи нематеріальної культурної спадщини» 4REG11-30027, програма «Культура.Туризм.Регіони» національний конкурс Українського культурного фонду; Проект міжрегіональної співпраці: «Інноваційні форми наукового супроводу та просвіти для захисту нематеріальної культурної спадщини України шляхом міжрегіонального партнерства і створення віртуального пілотного музею гастрономічної спадщини “Вітрина Закарпаття” № 41СР52-28369 Лот «Культурна спадщина», програма «Інноваційний культурний продукт» національний конкурс Українського культурного фонду);
 5. Захист гастрономічної спадщини, географічно захищені найменування.

Громадська діяльність:

Директор Центру географічних і культурних досліджень Італії; Президент ГС «Національна еногастрономічна мережа «Дороги вина та смаку України»; почесний член ГО «Дорога вина та смаку Української Бессарабії», Член правління ГО «Дорога вина та смаку Київщини», представник від КНУ ім. Тараса Шевченка в Мережі Знань ГО « Національна туристична організація України».

 

Публікації:

Монографії,  посібники, МНК:

 1. Мотузенко О.О., Дмитрку О.Ю. Інтегральна туристична пропозиція для людей похилого віку/ Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України /Монографія. – Львів: ЛТЕУ.-2018. – С.68-78 с.
 2. Дмитрук О.Ю., Мотузенко О.О. Агротуризм: стан та перспективи розвитку/ К.: Альфа-ПІК, 2013. – 110 с. (Навчальний посібник)
 3. Мотузенко О.О. Проектний менеджмент в туризмі. К.: Альфа-ПІК, 2015. – С.50. (МНК)
 4. Географічні зазначення: методичні настанови щодо реєстрації, контролю та розвитку еногастрономічного туризму / Д.Якшич, С.Секвіно, О.А. Назаренко, О.О. Мотузенко; за заг.ред. О.А. Назаренко , О.О. Мотузенко. К.:2021, 149 с. (МНК) 

Вибрані статті:

 1. Мотузенко О.О, Кіреєва А.О. Огляд законодавства України в контексті сприяння розвитку сільського, екологічного (зеленого) та аграрного туризму. Научный взгляд в будущее. – Выпуск 17. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2020
  https://www.scilook.eu/index.php/slif/issue/view/slif17-02/slif17-02
 2. Мотузенко О. О., Кіреєва А. О. Роль виноробних підприємств у розвитку еногастрономічного туризму, 2020р. – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Екотур-інфо, 2020 (2). – Вип. 31. – c. 3-16 https://www.info.ecotour.com.ua/dok/zbirnik023120.pdf
 3. Мотузенко О.О., Бульба В. В., Джанколла Д. В.
  РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЕНОГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Географія та туризм: Наук. зб. – К.: «Альтерпрес». – 2020. – Вип. 55. C.13-21
  http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=221&lang=uk\
 4. Мотузенко О., Ганчукова О., Джанкола Д. Еногастрономічний туристичний продукт – інноваційна інтеграційна форма туристичної пропозиції. Наукова збірка «Научный взгляд в будущее». Одеса: КУПРИЕНКО СВ. 2020. #17, Том 2. С. 72-81.
  Посилання на статтю: https://www.scilook.eu/index.php/slif/issue/view/slif17-02/slif17-02
 5. FermaniA.,SehdevM., MotuzenkoO.O., TheProLocoItalianvolunteersinvolvedinthepromotionoftouristevents // Tourismos. Volume 8, Issue 2, 2013, Pages 215-223

Нагороди:

 1. Подяка Київського Міського Голови В. Кличко «За плідну педагогічну діяльність, вагомі трудові здобутки та з нагоди Дня працівників освіти» (№ 90978 від 02.10.2014).
 2. Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (№272-32 від 21.04.2009).
 3. Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (№ 330-32 від 27.03.2013).
 4. Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р).