Викладачі кафедри географії України

Шищенко Петро Григорович

Фізико-географ, заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Академії педагогічних наук України,
професор кафедри географії України,
доктор географічних наук,
лауреат Державної премії України,
президент Українського географічного товариства,

декан географічного факультету (1985-89, 1994-99 рр.)

Науковий профіль:

Освіта:

1981-1984 -докторантура за спеціальністю «фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів». Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1961-1964 – аспірантура за спеціальністю «фізична географія». Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1954-1959 – спеціаліст за спеціальністю «фізична географія», фізико-географ, викладач географії середньої школи. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Науковий ступінь:

1985 –доктор географічних наук, спеціальність – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів, тема дисертації «Принципи і методи ландшафтного аналізу в регіональному природокористуванні (на прикладі Української РСР)» науковий консультант член кореспондент НАН України Олександр Маринич.

1967- кандидат географічних наук, спеціальність фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів, тема дисертації «Природні комплекси і фізико-географічне районування Лівобережного Полісся УРСР (науковий керівник – професор Олександр Маринич).

Досвід науково-педагогічної роботи:

2000- теп.час -професор кафедри географія України.Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1995-2000 – завідувач кафедри географії України;
1985-1989 – декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
1989-1992- проректор з навчальної роботи природничих факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
1994-1999 – декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
1983-1995 – завідувач кафедри фізичної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
1981-1983 – старший науковий співробітник кафедри фізичної географії на час докторантури;
1971-1981- завідувач кафедри фізичної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
1964-1974 – заступник декана географічного факультету;
1969-1986- доцент кафедри фізичної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
1964-1968 – асистент кафедри фізичної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
1961-1964 – аспірант кафедри фізичної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
1959-1961 – технік, інженер, начальник ґрунтознавчої партії експедиції по обстеженню ґрунтів науково-дослідного інституту землеробства.
1992 – Національна академія педагогічних наук України
донині член-кореспондент, відділення загальної середньої освіти

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

 1. Ландшафтне планування рекреаційних територій, ОР магістр, перший рік навчання, лекції, проекти.
 2. Основи рекреаційного ландшафтознавства, ОР магістр, перший рік навчання, лекції, семінари.
 3. Методологія туристсько-рекреаційних досліджень, ОР магістр, перший рік навчання , лекції, семінари.
 4. Конструктивно-географічні основи збалансованого рекреаційного природокористування, ОР магістр, перший рік навчання , лекції, семінари.
 5. Теорія та методологія географічних досліджень, ОР магістр, перший рік навчання , лекції, семінари.
 6. Інновації в географічній освіті.
 7. Управління проектами та програмами в сфері географії рекреації та туризму.
 8. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.

Підвищення кваліфікації:

1975- Стажування Ягеллонський університет (Польська Народна Республіка).
1972- Дебреценський університет (Угорська Народна Республіка).
1967- Факультет підвищення кваліфікації. Московський університет імені М.В. Ломоносова.

Участь у міжнародних географічних конгресах (МГК):

28-й МГК (Гаага, Нідерланди, 1996)
29-й МГК (Сеул, Республіка Корея, 2000)
30-й МГК (Глазго, Великобританія, 2004)
31-й МГК (Туніс, 2008)
32-й МГК (Кельн, Німеччина, 2012)

Досвід у наукових міжнародних проектах:

Польсько-Українська Комісія до справ співпраці в галузі географії. Ландшафт і туризм в дослідженнях збалансованого розвитку, 2012, Міжнародний конгрес. Українська освіта у світовому просторі. Державні стандарти в українській освіті: філософія, зміст, 2006.
Програма ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Розроблення наукових основ оптимізації розмаїтості біологічних видів та ландшафтних екосистем в інтересах довгострокового сталого розвитку (1998-1999).
Общая развернутая программа сотрудничества стран-членов СЕВ и СФРЮ в области охраны и улучшения окружающей среды и связанного с этим рационального использования природных ресурсов. Тема ІІІ2. Экологические основы планирования развития оптимальных структур ландшафта. Задание 3.2.5. Геоэкологические основы планирования и проектирования оптимальных природно-технических систем. Геоэкологические принципы проектирования мелиоративных систем (1985).

Вітчизняні наукові проекти:

Зведені пропозиції до галузевої програми «Підручник вищої школи». Цикли фундаментальних, професійно-орієнтованих, вибіркових географічних дисциплін (2007-2010). Розроблення проекту державного стандарту загально\ середньої освіти (2003). Географічна енциклопедія України: в 3-х т./ Редкол.: О.М. Маринич (відпов. ред.) та ін (1989-1993).
Природні умови і природні ресурси Києва (1980-2000). Географічні основи регіонального природокористування (1993).
Оцінка природно-антропогенних факторів міграції радіонуклідів в геосистемах 30-км зони Чорнобильської АЕС (1991-1992).
Комплексне ландшафтне обґрунтування розміщення атомних електростанцій на території Української РСР (1981-1984).

Основний напрямок наукових досліджень:

Теоретико-методологічні засади, геоекологічного аналізу, геоекологічне обґрунтування схеми і проектів регіонального природокористування ; дидактичні проблеми географічної освіти в міжнародному і регіональному вимірах.

Громадська діяльність:

Президент Українського географічного товариства (1995-2013);
Головний вчений секретар Українського географічного товариства (1975-1995);
Член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1985-2005);
Голова спеціалізованої вченої ради з географічних наук в КНУ ім. Т. Шевченка (2013-2015);
Голова експертної ради з географічних наук ВАК України (1993-1997, 2000-2002, 2004-2005);
Голова Науково-методичної комісії з географії Міносвіти України (1992-1999);
Член секції наук про Землю Комітету по державних преміях України в галузі науки і техніки (1994-1999);
Член експертної ради з природничих наук та математики Державної акредитаційної комісії України (1985-2005);
Відповідальний редактор наукового збірника «Фізична географія та геоморфологія» (заснований у 1970 році до 2020 року);
Член редколегії «Географічної енциклопедії України», «Екологічної енциклопедії», «Національного атласу України», «Українського географічного журналу», журналу «Географія та економіка в рідній школі» та інших періодичних вітчизняних та зарубіжних видань.

Наукові та державні відзнаки:

Медаль НАПНУ «Іван Франко» (2021);
Відзнака Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016);
Медаль «Володимир Мономах» (2016);
Медаль «Григорій Сковорода»(2011);
Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009);
Подяка президента України (2009);
Почесна грамота Верховної ради України (2008);
Медаль «Ушинський К.Д.» (2006);
Премія Тараса Шевченка Київського національного університету (1998, 2007);
Заслужений діяч науки і техніки України (1999);
Почесний професор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (1994);
Почесний доктор Honoriscausa Ужгородського національного університету (1994);
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993).

Володіння іноземними мовами:
Українська мова – вільно. Російська мова – вільно. Німецька мова Рівень В3-С

Підготовка наукових кадрів:

Під керівництвом проф. Шищенка П.Г. підготовлено і захищено 11 докторських і 29 кандидатських дисертацій.
Автор  та співавтор понад 500 наукових  та навчально-методичних праць.

 

Публікації за останні 5 років:

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Фізична географія материків і океанів. Африка, підручник П.Г. Шищенко, В.В. Удовиченко, Н.В. Петрина; за ред. П.Г. Шищенка.- К.: ВПЦ «Київський університет, 2016.-575с.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Геоекологія: Термінологічно-тлумачний словник. Київ ПП «Дірект Лайн», 2016, 412с.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування: підручник. Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2015. 395с.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Основи екології: підручник (вид.2-ге випр. і доп.). Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2015. 517 с.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П.,Геоекологія України: підручник. Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2017. 494 с.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Прикладна геоекологія : підручник . Київ: ПВТП «LAT&K», 2020. 440с

Статті у наукових виданнях:

 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Геоекологія у науково -освітньому вимірі Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Географія. 2018. Вип.1 (70). С.9-15 http://org/10.17721/1728-2721.2018.70.2
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П.,Геоекологічна парадигма у вищій освіті України. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Географія. 2019. Вип.1 (74). С.18-22. DOI:http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.4
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. Екосистемна цінність Голосіївського лісу міської природоохоронної території: причини і наслідки деградації. Український географічний журнал. 2019. № 4. С. 40-49. https://doi.org/15407/ugz2019.04.040 (Scopus)
 • Bilous, L.F., Shyshchenco, P., Samoilenko, V., &Havrylenko, O. (2020). Spatial morphometric analysis of digital elevation model in landscape research. Proceedings of the International Conference «Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020», May 2020, Vol. 20, p. 1-5. https://org/10.3997/2214-4609. 2020geo 124 (Scopus)
 • Havrylenko, O., Shyshchenco, P.,&Tsyhanok, Ye. (2020). Landscape functional zoning of urban protected areas. Journal of Environmental Research, Engineering and Management, 76(3), 121-136. https://doi.org/10.5755/j01.erem.76.3.24258(Scopus)
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П.,Циганок Є.Ю. (2020). Заповідні території в умовах мегаполісу: дигресія та шляхи відновлення (на прикладі окремих природоохоронних територій Києва). Український географічний журнал, 4, 49-56. https://doi.org/15407/ugz2020.04.049 (Scopus)
 • Shyshchenco, P., Samoilenko, V.,Bilous, L. Criteria for optimising air quality monitoring in Ukrainian cities (by example of Kyiv). Proceedings of the 14 thInternational Scientific Conference«Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment», Nov 2020, Vol. 20, p. 1-5.https://doi.org/10.3997/2214-4609. 202056009(Scopus)

Тези і доповіді на конференціях:

 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Геоекологія у науково-освітньому вимірі. Географія в КНУ ім. Т. Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): Матер.міжнар.наук.-практ.конф. Київ, 2018. С. 22-24.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Геоекологія: проектно-планувальний аспект. Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Матеріали Міжнародної конференції присвячено 100-річчю Національної академії наук України. Київ, 2018. С.118-119.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Геоекологія як навчальна дисципліна та її методичне забезпечення. Четверті Сумські наукові географічні читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Суми, 2019. С. 24-31.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П.,Модель геоекологічної підготовки здобувачів вищої освіти.Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Liverpool, United Kingdom. 2019. Pp. 375-384
 • Внесок О.М. Маринича в конструктивно-географічні дослідження проблем природокористування (до 100-річчя від дня народження). Географія та екологія: наука і освіта: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнар. участю). Умань, 2020. С. 200-204.