Викладачі кафедри географії України

Удовиченко Вікторія Віталіївна

доктор географічних наук, доцент кафедри географії України

Науковий профіль:

Освіта:

2014-2017 – докторантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2000-2003 – аспірантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1995-2000 – спеціаліст за спеціальністю «Географія і біологія» (кваліфікація вчителя географії і біології, організатора краєзнавчо-туристичної діяльності), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

 

Науковий ступінь:

2018 – доктор географічних наук, спеціальність – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України» (науковий консультант – чл.-кор. НАПН України, д.г.н., професор Шищенко П.Г.)

2004 – кандидат географічних наук, спеціальність – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)» (науковий керівник – чл.-кор. НАПН України, д.г.н., професор Шищенко П.Г.)

 

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:
2019 – донині – доцент кафедри географії України
2018 – 2019 – доцент підготовчого відділення, відділ навчання іноземних громадян
2017-2018 – доцент кафедри географії України
2010-2014 – доцент кафедри географії України
2003-2010 – асистент кафедри географії України
2003-2005 – Молодший науковий співробітник НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища»

 

Розробила/брала участь у розробці та викладає навчальні дисципліни:

 • «Стандарти шкільної географічної освіти», «Інновації у шкільній географічній освіті», «Організація методичної роботи вчителя» (для студентів ІV курсу бакалаврату);
 • «Географічні інформаційні системи у середній школі», «Поведінкова географія для школярів» (для студентів ІІІ курсу бакалаврату);
 • «Картографія» (для студентів ІІ курсу бакалаврату);
 • «Geography», «UkrainianStudies», «Українознавство», «Основи економічної та соціальної географії світу» (підготовче відділення для іноземних громадян)

 

Навчання та стажування:

2022 – проект з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», присвячений розвитку soft-skills викладача, формуванню «Університету майбутнього після перемоги», організований UGEN та SoftServe (10 акад. годин, 11-14 червня 2022 року, форма участі дистанційна); на підтвердження участі отримано сертифікат №433

2022 − спецкурс “Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування” (16-28 травня 2022 року, форма навчання – дистанційна; обсяг– 40 годин), організований НЦ «МАНУ» (отримано сертифікат №004516 від 01.06.2022)

2022 − курс «Моніторинг наслідків війни в Україні за допомогою супутникових знімків» (17 березня – 28 квітня 2022 року, форма навчання – дистанційна; обсяг– 7 годин), організований НЦ «МАНУ» (отримано сертифікат від 11.05.2022)

2021 – «Використання даних дистанційного зондування Землі в сучасному освітньому процесі» за напрямами «Проєктне навчання», «ІКТ», «Інтегроване навчання» (2 години / 0,06 кредиту ЄКТС) (отримано сертифікат №В602-877667 від 07.12.2021)

2021 – Course entitled «Remote Sensing Course for Educators» (15 hours of training, 22-26 November 2021) organized by Junior Academy of Science of Ukraine, UNESCO University Chair on Science Education, Ukraine, and Faculty of Science Charles University, Prague, Czech Republic (certificate of attendance №003628 issued 30.11.21)

2021 – Cпецкурс «Основи дистанційного зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах»(обсяг 40 годин, 18-31 жовтня 2021 року, форма навчання – дистанційна), організований НЦ “МАНУ”; вдосконалено: компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інформаційно-телекомунікаційну компетентність, екологічну компетентність (отримано сертифікат №002773, від 08.11.2021)

2021 – Навчальний курс «Геоінформаційні системи у просторовому плануванні на базі геоінформаційної системи QGIS» обсягом (32 акад. год. (13 вересня – 07 листопада 2021 року, форма навчання – дистанційна), організований консультаційною групою Julie’s Data (отримано сертифікат№21-01-06 від 18.12.2021)

2021 –Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU Teach Week-2» (обсяг– 1 кредит)(отримано сертифікат)

2021 – Програма розвитку цифрових компетентностей викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Digital Skills Pro» (отримано сертифікат)

2021 –Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU Teach Week» (обсяг– 1 кредит)(отримано сертифікат)

2020 – International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods», UniwersytetEkonomiczny w Krakowie; organized by Malopolska School of Public Administration (120 hours (4 ECTS credits)); received certificate №2434/MSAP/2020

2020–Internship «Specificity of Finnish Education System» at West Finland College, Huittinen; in partnership with educational institutions in Huittinen, Finland (120 hours (4 ECTS credits); received certificate №2808202002

2020 – International postgraduate practical internship «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland», Collegium Civitas, Warsaw, Poland (120 hours (4 ECTS)) (in Polish language); received certificate №178/2020

2019 – курси китайської мови від ConfuciusInstitute при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у Huawei Learning Center (отримано сертифікат від 19.10.2019)

2010-2014 – курси англійської мови The  London  School of  English (The Language Academy Group), отримано сертифікат Cambridge English Level 1 Certificatein ESOL International (First) (від 31.07.2014), а також отримано Сертифікат про складання кваліфікаційного іспиту з англійської мови за Програмою додаткової (до вищої) освіти іноземної мови для наукових і професійних цілей, що вважається достатнім для здійснення навчання студентів фахових дисциплін англійською мовою (№105 від 12.11.2013)

2008-2010 – курси англійської мови Київські державні курси іноземних мов Interlingua (отримано сертифікат)

 

Мовні компетенції:

Українська, російська – носій мови
Англійська – С1
Китайська – HSK2
Французька – В1
Латинська, арабська, німецька, польська – А1.

 

Цифрові компетенції:

Спеціалізоване програмне забезпечення: QGIS, MapInfo Professional, Giovanni, EO Browser, Google Earth Engine – використання у професійній та науковій діяльності.

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Вчений секретар Громадської організації «Українське географічне товариство»; член Товариства (з 1999 року).

 

 

Наукові інтереси:

 • Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, ландшафтознавство, ландшафтна екологія, ландшафтно-екологічні вишукування;
 • планування територій, ландшафтне планування, регіональне ландшафтне планування, просторове планування;
 • наукові дослідження у галузі застосування техніки, методики і технологій дистанційного зондування землі (ДЗЗ), віддаленого спостереження (Remote Sensing) та ГІС (NASA Giovanni, EO Browser, Google Earth Engine, QGIS тощо) щодо запитів практики ландшафтного планування й моніторингу стану наземного покриву сучасними інструментами;
 • дидактика, методика навчання географії, у т.ч., у мультикультурному та мультилінгвальному середовищі слухачів-іноземних громадян.

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць

 

 

Вибрані публікації:

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Udovychenko V. Geography: Course book. –K., LAT&K, 2021. – 176p.

 • Udovychenko V. Geography: Syllabus. –Sumy, PPE Tsoma S.P., 2021. – 53 p. (doi: 10. 13140/RG.2.2.35629.00489)

 • Удовиченко В. В. Регіональне ландшафтне планування: теорія, методологія, практика: Монографія. –Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 617 с.

 • Фізична географія материків та океанів. Африка: підручник // П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, Н. В. Петрина. За ред. П. Г.  Шищенка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 495 с.

 • Udovychenko V.V. International Cooperationin the Field of Geography and Nature Protection: Syllabus / V.V. Udovychenko. – К.: PE “Cherenok K.V.”, 2013. – 32 p.

 • Удовиченко І. В. Сумщина у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник / І. В.  Удовиченко, В. В.  Удовиченко. – Суми, РВВ СОІППО, 2011. – 74 с. (лист МОН №5 від 5.10.2010)

 • Аріон О. В. Літня польова ґрунтознавчо-біогеографічна практика: навчально-методичний посібник / О. В. Аріон, В. В.  Удовиченко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 176 с.

 • Фізична географія материків та океанів: підручник: у 2 т. Т.2. Європа // П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, О. Ю.  Олішевська, Н. В. Петрина, О. П. Гавриленко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 464 с. (лист МОН №1.4/18-Г-453 від 20.02.2008).

 • Географія Сумської області: природа, населення, господарство: навчальний посібник // А. О. Корнус, І. В.  Удовиченко, Г. Г. Леонтьєва, В. В. Удовиченко, О. Г. Корнус. – Суми: ФОП Наталуха А. С., 2010. – 184 с. (лист МОН №1/11-645 від 09.02.2010).

 • Шищенко П. Г. Фізична географія материків та океанів: підручник: у 2 т. Т.1. Азія // П. Г. Шищенко, О. В. Аріон, В. В.  Удовиченко та ін. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 643 с. (лист МОН №1.4/18-Г-476 від 21.02.2008)

 • Удовиченко В.В. Методи комплексних географічних досліджень: Навчально-методичний комплекс / В. В.  Удовиченко. – К., 2009. – 100 с.

 • Удовиченко В.В. Фізична географія материків та океанів: Навчально-методичний комплекс / В. В.  Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 94 с.

Статті:

 • Udovychenko, V.Regulatory mechanisms of responsible aquaculture and sustainable development of ecotourism in territorial communities // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Tom 31, Issue 2, pp. 333-342. – 2022. (WoS: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000013?state=%7B%7D)

 • Udovychenko, V. Renovation management of the national economy in ensuring energy decentralization [Odbudowa gospodarki Ukrainy z uwzględnieniem decentralizacji sektora energetycznego] // Polityka Energetyczna, 25 (2), pp. 67-84. – 2022. (SCOPUS: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85133686566&doi=10.33223%2fepj%2f150483&partnerID=40&md5=36b4c056f635b62c13c764b9f326aa95)

 • Udovychenko, V. Geospatial modelling and monitoring the basin landscape territorial structure for land use conflicts assessment // XV International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment (section Monitoring and modeling of natural hazards and new technologies for risk minimization and prevention). – 2021. (SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85127520371&origin=recordpage&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1,FEATURE_EXPORT_REDESIGN:0)

 • Udovychenko, V. Ecological regulation integrated approach through conflictsevaluation: studying, experience and opportunities for landscape regional planning implementation // XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment (section Monitoring and modeling of natural hazards and new technologies for risk minimization and prevention). – 2020. (SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108460505&origin=AuthorNamesList&txGid=1b00e9a1302459f4d34bf7b1fcd27e37)
 • Удовиченко В. Біоцентрично-мережева конфігурація лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України: метризація та оцінювання для потреб імплементації ландшафтного планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2019. 86(3). – С. 62-69. (WoS: http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/en/archive/2019/N3(86)/Udovychenko_response_page.php)
 • Удовиченко В. В. Метризація біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України/ В. В. Удовиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Вип. 1 (66). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017.– С. 70-77.
 • Удовиченко В. В. Природно-заповідний фонд території Лівобережної України як основа розбудови екомережі регіону / В. В. Удовиченко // Український географічний журнал. – 2017, №1 (97).– С. 38-47.
 • Удовиченко В. В. Уровни антропогенной трансформации смешаннолесных ландшафтных комплексов Левобережной Украины / В. В. Удовиченко // Магілёŷсkімерыдыян. – Том 16. – Вып. 3-4 (35-36). – 2016. – С 19-24.
 • Удовиченко В. В. Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України: теорія, методика, практика / В. В. Удовиченко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географія та геологічні науки. – Том. 21. – Вип. 2 (29).– 2016. –211 с. – С. 107-122.
 • Удовиченко В. В. Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України) / В. В. Удовиченко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна Серія “Екологія”. Вип. 15. – Харків, 2016. – С. 29-37.
 • Удовиченко В. В. Моделирование трансформационных процессов смешаннолесных ландшафтных комплексов Левобережной Украины / В. В. Удовиченко // Вестник Воронежского государственного университета, Серия: География. Геоэкология, 2016.– №3. – С. 5-14.
 • Удовиченко В. В. Высотно-ландшафтная ярусная дифференциация территории Левобережной Украины / В. В. Удовиченко // География жəнегеоэкология мəселелері / Вопросы географии и геоэкологии / Issue of Geography and Geoecology. – №4 . – Алматы: ТОО Институт географии, 2016. – С. 32-42.

Участь у міжнародних конгресах:

2022 – Міжнародний ювілейний географічний конгрес IGU-UGI 2022, дистанційна (м. Париж, Франція)

2021 – ХХХІV Міжнародний географічний конгрес (Генеральна Асамблея), дистанційна (м. Стамбул, Туреччина)

2016 – ХХХІІІ Міжнародний географічний конгрес, заочна (м. Пекін, Китай)

2012 – ХХХІІ Міжнародний географічний конгрес, очна (м. Кельн, Німеччина)

2008 – ХХХІ Міжнародний географічний конгрес, очна (м. Туніс, Туніс)