Викладачі кафедри географії України

Удовиченко Вікторія Віталіївна

доктор географічних наук, доцент кафедри географії України

Науковий профіль:

Освіта:

2014-2017 – докторантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2000-2003 – аспірантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1995-2000 – спеціаліст за спеціальністю «Географія і біологія» (кваліфікація вчителя географії і біології, організатора краєзнавчо-туристичної діяльності), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Науковий ступінь:

2018 – доктор географічних наук, спеціальність – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України» (науковий консультант – чл.-кор. НАПН України, д.г.н., професор Шищенко П.Г.)

2004 – кандидат географічних наук, спеціальність – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)» (науковий керівник – чл.-кор. НАПН України, д.г.н., професор Шищенко П.Г.)

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:
2019 – донині – доцент кафедри географії України
2018 – 2019 – доцент підготовчого відділення, відділ навчання іноземних громадян
2017-2018 – доцент кафедри географії України
2010-2014 – доцент кафедри географії України
2003-2010 – асистент кафедри географії України
2003-2005 – Молодший науковий співробітник НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища»

Розробила/брала участь у розробці та викладає навчальні дисципліни: «Географічні інформаційні системи у середній школі», «Поведінкова географія для школярів» (для студентів ІІІ курсу бакалаврату); «Geography», «UkrainianStudies», «Українознавство», «Основи економічної та соціальної географії світу» (підготовче відділення для іноземних громадян)

Навчання та стажування:

2021 – Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU Teach Week-2» (обсяг– 1 кредит) (отримано сертифікат)

2021 – Програма розвитку цифрових компетентностей викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Digital Skills Pro» (отримано сертифікат)

2021 – Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU Teach Week» (обсяг– 1 кредит) (отримано сертифікат)

2020 – International postgraduate practical internship “New and innovative teaching methods”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; organized by Malopolska School of Public Administration (120 hours (4 ECTS credits)); received certificate №2434/MSAP/2020

2020–Internship “Specificity of Finnish Education System” at West Finland College, Huittinen; in partnership with educational institutions in Huittinen, Finland (120 hours (4 ECTS credits); received certificate №2808202002

2020 – International postgraduate practical internship “Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland”, Collegium Civitas, Warsaw, Poland (120 hours (4 ECTS)) (in Polish language); received certificate №178/2020

2019 – курси китайської мови від ConfuciusInstitute при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у HuaweiLearningCenter (отримано сертифікат від 19.10.2019)
2010-2014 – курси англійської мови TheLondonSchoolofEnglish (TheLanguageAcademyGroup), отримано сертифікат CambridgeEnglishLevel 1 CertificateinESOLInternational (First) (від 31.07.2014), а також отримано Сертифікат про складання кваліфікаційного іспиту з англійської мови за Програмою додаткової (до вищої) освіти іноземної мови для наукових і професійних цілей, що вважається достатнім для здійснення навчання студентів фахових дисциплін англійською мовою (№105 від 12.11.2013)
2008-2010 – курси англійської мови Київські державні курси іноземних мов Interlingua (отримано сертифікат)

Мовні компетенції:

 Українська, російська – носій мови
Англійська – С1
Китайська – HSK2
Французька – В1
Латинська, арабська – А1.

Цифрові компетенції:

Спеціалізоване програмне забезпечення: MapInfo Professional, QGIS, Giovanni, EO Browser – використання у професійній та науковій діяльності.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Вчений секретар Громадської організації «Українське географічне товариство»; член Товариства (з 1999 року).

Наукові інтереси:

Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, ландшафтознавство, ландшафтна екологія, ландшафтно-екологічні вишукування;
планування територій, ландшафтне планування, регіональне ландшафтне планування, просторове планування; дидактика, методика навчання географії.

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Вибрані публікації:

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Удовиченко В. В. Регіональне ландшафтне планування: теорія, методологія, практика: Монографія. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 617 с.
 • Фізична географія материків та океанів. Африка: підручник // П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, Н. В. Петрина. За ред. П. Г. Шищенка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 495 с.
 • Udovychenko V.V. International Cooperation in the Field of Geography and Nature Protection: Syllabus / V.V. Udovychenko. – К.: PE “Cherenok K.V.”, 2013. – 32 p.
 • Удовиченко І. В. Сумщина у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник / І. В. Удовиченко, В. В. Удовиченко. – Суми, РВВ СОІППО, 2011. – 74 с. (лист МОН №5 від 5.10.2010)
 • Аріон О. В. Літня польова ґрунтознавчо-біогеографічна практика: навчально-методичний посібник / О. В. Аріон, В. В. Удовиченко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 176 с.
 • Фізична географія материків та океанів: підручник: у 2 т. Т.2. Європа // П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, О. Ю. Олішевська, Н. В. Петрина, О. П. Гавриленко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 464 с. (лист МОН №1.4/18-Г-453 від 20.02.2008).
 • Географія Сумської області: природа, населення, господарство: навчальний посібник // А. О. Корнус, І. В. Удовиченко, Г. Г. Леонтьєва, В. В. Удовиченко, О. Г. Корнус. – Суми: ФОП Наталуха А. С., 2010. – 184 с. (лист МОН №1/11-645 від 09.02.2010).
 • Шищенко П. Г. Фізична географія материків та океанів: підручник: у 2 т. Т.1. Азія // П. Г. Шищенко, О. В. Аріон, В. В. Удовиченко та ін. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 643 с. (лист МОН №1.4/18-Г-476 від 21.02.2008)
 • Удовиченко В.В. Методи комплексних географічних досліджень: Навчально-методичний комплекс / В. В. Удовиченко. – К., 2009. – 100 с.
 • Удовиченко В.В. Фізична географія материків та океанів: Навчально-методичний комплекс / В. В. Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 94 с.

Статті:

 • Udovychenko, V. Ecological regulation integrated approach through conflictsevaluation: studying, experience and opportunities for landscape regional planning implementation // XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment (section Monitoring and modeling of natural hazards and new technologies for risk minimization and prevention). – 2020. (SCOPUS:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108460505&origin=AuthorNamesList&txGid=1b00e9a1302459f4d34bf7b1fcd27e37)
 • Удовиченко В. Біоцентрично-мережева конфігураціялісостеповихландшафтнихкомплексівЛівобережноїУкраїни: метризація та оцінювання для потреб імплементації ландшафтного планування // ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуімені Тараса Шевченка. Геологія. – 2019. 86(3). – С. 62-69. (WoS:http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/en/archive/2019/N3(86)/Udovychenko_response_page.php)
 • Удовиченко В. В. Метризація біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України/ В. В. Удовиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Вип. 1 (66). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017.– С. 70-77.
 • Удовиченко В. В. Метризація біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України/ В. В. Удовиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Вип. 1 (66). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017.– С. 70-77.
 • Удовиченко В. В. Природно-заповідний фонд території Лівобережної України як основа розбудови екомережі регіону / В. В. Удовиченко // Український географічний журнал. – 2017, №1 (97).– С. 38-47.
 • Удовиченко В. В. Уровни антропогенной трансформации смешаннолесных ландшафтных комплексов Левобережной Украины / В. В. Удовиченко // Магілёŷсkімерыдыян. – Том 16. – Вып. 3-4 (35-36). – 2016. – С 19-24.
 • Удовиченко В. В. Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України: теорія, методика, практика / В. В. Удовиченко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географія та геологічні науки. – Том. 21. – Вип. 2 (29).– 2016. –211 с. – С. 107-122.
 • Удовиченко В. В. Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України) / В. В. Удовиченко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна Серія “Екологія”. Вип. 15. – Харків, 2016. – С. 29-37.
 • Удовиченко В. В. Моделирование трансформационных процессов смешаннолесных ландшафтных комплексов Левобережной Украины / В. В. Удовиченко // Вестник Воронежского государственного университета, Серия: География. Геоэкология, 2016.– №3. – С. 5-14.
 • Удовиченко В. В. Высотно-ландшафтная ярусная дифференциация территории Левобережной Украины / В. В. Удовиченко // География жəнегеоэкология мəселелері / Вопросы географии и геоэкологии / IssueofGeographyandGeoecology. – №4. – Алматы: ТОО Институт географии, 2016. – С. 32-42.

Участь у міжнародних конгресах:

2021 – ХХХІV Міжнародний географічний конгрес (Генеральна Асамблея), дистанційна (м. Стамбул, Туреччина)

2016 – ХХХІІІ Міжнародний географічний конгрес, заочна (м. Пекін, Китай)

2012 – ХХХІІ Міжнародний географічний конгрес, очна (м. Кельн, Німеччина)

2008 – ХХХІ Міжнародний географічний конгрес, очна (м. Туніс, Туніс)