Викладачі кафедри географії України

Удовиченко Вікторія Віталіївна

доктор географічних наук, доцент кафедри географії України

Науковий профіль:

Освіта:

2014-2017 – докторантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

2000-2003 – аспірантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

1995-2000 – спеціаліст за спеціальністю «Географія і біологія» (кваліфікація вчителя географії і біології, організатора краєзнавчо-туристичної діяльності), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

 

Науковий ступінь:

2018 – доктор географічних наук, спеціальність – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України» (науковий консультант – чл.-кор. НАПН України, д.г.н., професор Шищенко П.Г.)

2004 – кандидат географічних наук, спеціальність – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)» (науковий керівник – чл.-кор. НАПН України, д.г.н., професор Шищенко П.Г.)

 

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

2019 – донині – доцент кафедри географії України
2018 – 2019 – доцент підготовчого відділення, відділ навчання іноземних громадян
2017-2018 – доцент кафедри географії України
2010-2014 – доцент кафедри географії України
2003-2010 – асистент кафедри географії України
2003-2005 – Молодший науковий співробітник НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища»

 

Розробила/брала участь у розробці та викладає навчальні дисципліни:

«Науково-дослідницький семінар з географії» (для студентів ІІ курсу магістратури);

 

«International cooperation in the field of geographical education», «Географія у закладах загальної середньої освіти та методика її навчання» (для студентів І курсу магістратури);

 

«Стандарти шкільної географічної освіти», «Інновації у шкільній географічній освіті», «Організація методичної роботи вчителя» (для студентів ІV курсу бакалаврату);

 

«Методика навчання географії, природознавства у ЗЗСО», «Географічні інформаційні системи у середній школі», «Поведінкова географія для школярів» (для студентів ІІІ курсу бакалаврату);

 

«Картографія» (для студентів ІІ курсу бакалаврату);

 

«Geography», «Ukrainian Studies», «Українознавство», «Основи економічної та соціальної географії світу» (підготовче відділення для іноземних громадян)

 

Навчання, стажування та підвищення кваліфікації:

2023 – SoftServe Academy course TECH SUMMER BOOTCAMP FOR TEACHERS (10 годин/0,3 кредити ECTS), 26 липня – 01 вересня 2023 року; сертифікат OC №14106/2023

 

2023 – підвищення кваліфікації за темою: «Конструювання уроків на засадах компетентнісного підходу у процесі викладання адаптаційного курсу «Пізнаємо природу» у 5-6 класах» (6 год. / 0,2 кредити ЄКТС), організованого ГО «РУХ ОСВІТА»; сертифікат №143181174797979566

 

2023 – курс «Основи ГІС з ArcGIS Online» (30 год. / 1 кредит ECTS), організований НЦ «Мала академія наук України», 19 жовтня 2022 року – 21 червня 2023 року; отримано сертифікат

 

2023 – Всеукраїнська літня онлайн-школа «ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ» – 2023 (менеджмент освіти) (1 кредит ECTS/ 30 годин), організованій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м.

Херсон, Україна, 05-09 червня 2023 року; сертифікат №15515

 

2023 – курс підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» (обсяг 30 год. / 1 кредит ЄКТС), організований ГО «ПРОГРЕСИЛЬНІ»; сертифікат №ПВ-0565 від 01 травня 2023 р.

 

2023 – підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти» (90 акад. год. / 3 кредити ЄКТС); сертифікат №KU02070944/000201-23 від 10 березня 2023 року

 

2023 – курс MOOC «Going Places with Spatial Analysis», організований компанією ESRI; отримано сертифікат

 

2022 – курс «Обробка та аналіз супутникових знімків на платформі Google Earth Engine» (30 годин / 1 кредит ECTS, 18 січня – 30 липня 2022 року), організований НЦ “МАНУ” (отримано сертифікат №005660 від 13 вересня 2022 року)

 

2022 – проєкт з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», присвячений розвитку soft-skills викладача, формуванню «Університету майбутнього після перемоги», організований UGEN та SoftServe (10 акад. годин, 11-14 червня 2022 року, форма участі дистанційна); сертифікат №433

 

2022 − спецкурс “Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування” (16-28 травня 2022 року, форма навчання – дистанційна; обсяг – 40 годин), організований НЦ «МАНУ» (сертифікат №004516 від 01.06.2022)

 

2022 − курс «Моніторинг наслідків війни в Україні за допомогою супутникових знімків» (17 березня – 28 квітня 2022 року, форма навчання – дистанційна; обсяг – 7 годин), організований НЦ «МАНУ» (сертифікат від 11.05.2022)

 

2021 – підвищення кваліфікації «Використання даних дистанційного зондування Землі в сучасному освітньому процесі» за напрямами «Проєктне навчання», «ІКТ», «Інтегроване навчання» (2 години / 0,06 кредиту ЄКТС) (отримано сертифікат №В602-877667 від 07.12.2021)

 

2021 – Course «Remote Sensing Course for Educators» (15 hours of training, 22-26 November 2021) organized by Junior Academy of Science of Ukraine, UNESCO University Chair on Science Education, Ukraine, and Faculty of Science Charles University, Prague, Czech Republic (certificate of attendance №003628 issued 30.11.21)

 

2021 – Cпецкурс «Основи дистанційного зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах» (обсяг 40 годин, 18-31 жовтня 2021 року), організований НЦ “МАНУ”; сертифікат №002773 від 08.11.2021

 

2021 – Курс «Геоінформаційні системи у просторовому плануванні на базі геоінформаційної системи QGIS» обсягом (32 акад. год. (13 вересня – 07 листопада 2021 року, форма навчання – дистанційна), організований консультаційною групою Julie’s Data (сертифікат №21-01-06 від 18.12.2021)

 

2021 – Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU Teach Week- 2» (обсяг– 1 кредит) (отримано сертифікат)

 

2021 – Програма розвитку цифрових компетентностей викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Digital Skills Pro» (отримано сертифікат)

 

2021 – Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU Teach Week» (обсяг– 1 кредит) (отримано сертифікат)

 

2020 – International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods», Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; organized by Malopolska School of Public Administration (120 hours (4 ECTS credits)); received certificate №2434/MSAP/2020

 

2020 – Internship «Specificity of Finnish Education System» at West Finland College, Huittinen; in partnership with educational institutions in Huittinen, Finland (120 hours (4 ECTS credits); received certificate №2808202002

 

2020 – International postgraduate practical internship «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland», Collegium Civitas, Warsaw, Poland (120 hours (4 ECTS)) (in Polish language); received certificate №178/2020

 

2019 – курси китайської мови від Confucius Institute при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у Huawei Learning Center (отримано сертифікат від 19.10.2019)

 

2010-2014 – курси англійської мови The London School of English (The Language Academy Group), отримано сертифікат Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) (від 31.07.2014), а також отримано Сертифікат про складання кваліфікаційного іспиту з англійської мови за Програмою додаткової (до вищої) освіти іноземної мови для наукових і професійних цілей, що вважається достатнім для здійснення навчання студентів фахових дисциплін англійською мовою (№105 від 12.11.2013)

 

2008-2010 – курси англійської мови Київські державні курси іноземних мов Interlingua (отримано сертифікат)

 

Мовні компетенції:

Українська, російська – носій мови
Англійська – С1
Китайська – HSK2
Французька – В1
Латинська, арабська, німецька, польська – А1.

 

Цифрові компетенції:

Спеціалізоване програмне забезпечення: QGIS, MapInfo Professional, ArcGIS Online, Giovanni, EO Browser, Google Earth Engine – використання у професійній та науковій діяльності.

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Вчений секретар Громадської організації «Українське географічне товариство»; член Товариства (з 1999 року). Член Громадської організації «ПРОГРЕСИЛЬНІ» (сертифікат №0078/23)

 

Наукові інтереси:

 • Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, ландшафтознавство, ландшафтна екологія, ландшафтно-екологічні вишукування;
 • планування територій, ландшафтне планування, регіональне ландшафтне планування, просторове планування;
 • наукові дослідження у галузі застосування техніки, методики і технологій дистанційного зондування землі (ДЗЗ), віддаленого спостереження (Remote Sensing) та ГІС (NASA Giovanni, EO Browser, Google Earth Engine, QGIS тощо) щодо запитів практики ландшафтного планування й моніторингу стану наземного покриву сучасними інструментами;
 • дидактика, методика навчання географії, у т.ч., у мультикультурному та мультилінгвальному середовищі слухачів-іноземних громадян.

Автор та співавтор понад 110 наукових та навчально-методичних праць

 

Вибрані публікації:

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Удовиченко В. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з основ польових економіко- географічних досліджень (у дистанційному форматі). Kиїв : Видавець Бихун В.Ю., 2022. 68 с.

  https://drive.google.com/file/d/1v9Q6xn_GKcnNhkYOW5U0DZV56-ro9Ed6/view

 • Udovychenko V. Geography: Course book. – K., LAT&K, 2021. – 176 p. https://geo.knu.ua/old/images/doc_file/navch_lit/Geography_ENG_UdovychenkoVV.pdf
 • Udovychenko V. Geography: Syllabus. – Sumy, PPE Tsoma S.P., 2021. – 53 p. (doi: 10.13140/RG.2.2.35629.00489) https://geo.knu.ua/old/images/doc_file/navch_lit/Geography_Syllabus_ENG_Syl_Kipt_With_Questions_Prijm_Site.pdf
 • Удовиченко В. В. Регіональне ландшафтне планування: теорія, методологія, практика: Монографія. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 617 с. https://www.researchgate.net/publication/332471219_Regionalne_landsaftne_planuvanna_teoria_metodologia_prakti ka

 • Фізична географія материків та океанів. Африка: підручник // П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, Н. В. Петрина. За ред. П. Г. Шищенка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 495 с.

 • Udovychenko V.V. International Cooperation in the Field of Geography and Nature Protection: Syllabus / V.V. Udovychenko. – К.: PE “Cherenok K.V.”, 2013. – 32 p.

 • Удовиченко І. В. Сумщина у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник / І. В. Удовиченко, В. В. Удовиченко. – Суми, РВВ СОІППО, 2011. – 74 с. (лист МОН №5 від 5.10.2010)

 • Аріон О. В. Літня польова ґрунтознавчо-біогеографічна практика: навчально-методичний посібник / О. В. Аріон, В. В. Удовиченко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 176 с.

 • Фізична географія материків та океанів: підручник: у 2 т. Т.2. Європа // П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, О. Ю. Олішевська, Н. В. Петрина, О. П. Гавриленко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 464 с. (лист МОН №1.4/18-Г-453 від 20.02.2008).

 • Географія Сумської області: природа, населення, господарство: навчальний посібник // А. О. Корнус, І. В. Удовиченко, Г. Г. Леонтьєва, В. В. Удовиченко, О. Г. Корнус. – Суми: ФОП Наталуха А. С., 2010. – 184 с. (лист МОН №1/11-645 від 09.02.2010).

 • Шищенко П. Г. Фізична географія материків та океанів: підручник: у 2 т. Т.1. Азія // П. Г. Шищенко, О. В. Аріон, В. В. Удовиченко та ін. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 643 с. (лист МОН №1.4/18-Г-476 від 21.02.2008)

 • Удовиченко В.В. Методи комплексних географічних досліджень: Навчально-методичний комплекс / В. В. Удовиченко. – К., 2009. – 100 с.

 • Удовиченко В.В. Фізична географія материків та океанів: Навчально-методичний комплекс / В. В. Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 94 с.

   

Статті:

 • Živanović S., Djurović S., Abramović N., Poberezhets O., Udovychenko V. The Importance of Organizational Learning Concept in Sustainable Management of Organizations. Intellectual Economics. 2023. 17(1). pp. 130-151. (SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85166512539&origin=resultslist&sort=plf-f)
 • Udovychenko, V., Udovychenko I. Lean-logistics in constructive geography: theoretical and methodological foundations. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University – Series Geology, Geography, Ecology. 2022. Issue. 57. С. 234-
  250. (WoS: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001017913500018)
 • Koval, V., Kryshtal, H., Udovychenko, V., Soloviova, O., Froter, O., Kokorina, V., & Veretin, L. Review of mineral resource management in a circular economy infrastructure. Mining of Mineral Deposits. 2023. 17(2). 61-70. (SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85164140803&origin=resultslist&sort=plf-f) (WoS: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001024362200008)
 • Udovychenko, V. Monitoring the nexus between forest loss, land cover dynamics, and climatic changes by GEE GIS facilities for the landscape planning implementation // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring 2022, Volume 2022, p. 1-5. ( SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85159291283&origin=resultslist&sort=plf-f)
 • Mikhno Inesa, Redkva Oksana, Udovychenko Viktoriia, Tsimoshynska Oksana, Koval Viktor, Kopacz Michał Sustainable energy supply management in the mechanical-engineering industry. Polityka Energetyczna. 2022. 25(4). 39-54. (SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85145473347&origin=resultslist&sort=plf-f)
 • Koval V.V., Mikhno I.S., Deineha O.V., Bezuhlyi I.V., Deineha I.O., Udovychenko, V.V. Regulatory mechanisms of responsible aquaculture and sustainable development of ecotourism in territorial communities // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Tom 31, Issue 2, pp. 333-342. – 2022. (WoS: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000013?state=%7B%7D)
 • Borodina O., Bratus H., Udovychenko, V., Kaczmarzewski S., Kostrychenko V., Koval V. Renovation management of the national economy in ensuring energy decentralization [Odbudowa gospodarki Ukrainy z uwzględnieniem decentralizacji sektora energetycznego] // Polityka Energetyczna, 25 (2), pp. 67-84. – 2022. (SCOPUS: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85133686566&doi=10.33223%2fepj
  %2f150483&partnerID=40&md5=36b4c056f635b62c13c764b9f326aa95)
 • Udovychenko, V. Geospatial modelling and monitoring the basin landscape territorial structure for land use conflicts assessment // XV International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment (section Monitoring and modeling of natural hazards and new technologies for risk minimization and prevention). – 2021. (SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0- 85127520371&origin=recordpage&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1,FEATURE_EXPORT_REDESI GN:0)
 • Udovychenko, V. Ecological regulation integrated approach through conflicts evaluation: studying, experience and opportunities for landscape regional planning implementation // XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment (section Monitoring and modeling of natural hazards and new technologies for risk minimization and prevention). – 2020. (SCOPUS:

  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108460505&origin=resultslist&sort=plf- f&src=s&st1=Udovychenko&st2=Viktoriia&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm- t&sid=8be414536a25f81ea25b6a232c54478f&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Udovychenko%2c+V.

  %22+57224880931%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=)

 • Удовиченко В. Біоцентрично-мережева конфігурація лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України: метризація та оцінювання для потреб імплементації ландшафтного планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2019. 86(3). – С. 62-69. (WoS: http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/en/archive/2019/N3(86)/Udovychenko_response_page.php)
 • Удовиченко В. В. Метризація біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України / В. В. Удовиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Вип. 1 (66). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – С. 70-77.
 • Удовиченко В. В. Природно-заповідний фонд території Лівобережної України як основа розбудови екомережі регіону / В. В. Удовиченко // Український географічний журнал. – 2017, №1 (97). – С. 38-47.
 • Удовиченко В. В. Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України: теорія, методика, практика / В. В. Удовиченко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географія та геологічні науки. – Том. 21. – Вип. 2 (29). – 2016. – 211 с. –
  С. 107-122.
 • Удовиченко В. В. Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України) / В. В. Удовиченко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна Серія “Екологія”. Вип. 15. – Харків, 2016. – С. 29-37.
 • Удовиченко В. В. Высотно-ландшафтная ярусная дифференциация территории Левобережной Украины / В. В. Удовиченко // География жəне геоэкология мəселелері / Вопросы географии и геоэкологии / Issue of Geography and Geoecology. – №4. – Алматы: ТОО Институт географии, 2016. – С. 32-42.

Участь у міжнародних конгресах:

2022 – Міжнародний ювілейний географічний конгрес IGU-UGI 2022, дистанційна (м. Париж, Франція)

2021 – ХХХІV Міжнародний географічний конгрес (Генеральна Асамблея), дистанційна (м. Стамбул, Туреччина)

2016 – ХХХІІІ Міжнародний географічний конгрес, заочна (м. Пекін, Китай)

2012 – ХХХІІ Міжнародний географічний конгрес, очна (м. Кельн, Німеччина)

2008 – ХХХІ Міжнародний географічний конгрес, очна (м. Туніс, Туніс)