Викладачі кафедри гідрології та гідроекології

Лук'янець Ольга Іванівна

Доцент кафедри гідрології та гідроекології
географічного факультету

Посилання на наукові профілі: 

Народилась 15.06.61, м.Магнітогорськ Челябинської обл.

Закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, географічний факультет кафедру гідрології суші в 1983 р. З 1984 р. працювала в лабораторії гідрологічних прогнозів (тепер лабораторії досліджень стоку та небезпечних явищ і гідрологічних прогнозів) Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту на посадах інженера, провідного інженера, наукового співробітника. Працювала над дослідженнями, спрямованими на створення систем прогнозування паводків і повеней у Карпатському регіоні та в басейні Прип’яті, застосовуючи математичне моделювання процесів формування стоку. В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію з географічних наук “Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів стоку” за спеціальністю “гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія”.

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2002 р. асистентом на кафедрі гідрології та гідроекології географічного факультету. Викладає спецкурси “Гідрологія України”, “Воднобалансові дослідження і розрахунки”, Гідрологічні прогнози”.

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі близько 20 – у зарубіжних виданнях.

Основні методичні та наукові праці:

  • Лук’янець О.І. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Гідрологічні прогнози” – Навчальне видання. ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 25 с.
  • Лук’янець О.І. Математичне моделювання в гідрометеорології як фактор наукового пізнання. – К.: Ника-Центр, 2005. – 40с.
  • Національний атлас України / За ред. Патона Б.Є., Шпака А.П., Руденка Л.Г. та ін. (всього авторів 327 осіб). – К.:Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», 2007. – 440 с.
  • Довідкове видання „Екологічна енциклопедія” т.1-3 (водний баланс, модуль стоку води, об’єм стоку, паводок, повінь, стік, стік поверхневий). – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007- 2008.
  • Загальна гідрологія / За ред. Хільчевського В.К., Ободовського О.Г, Гребеня В.В. та ін. (всього 11 осіб) – Підручник/ Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 399.

Інформацію про О.І.Лук’янець можна знайти: Географічний факультет у персоналіях. Довідник. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008.