Викладачі кафедри гідрології та гідроекології

Ободовський Олександр Григорович

професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету

Посилання на наукові профілі: 

Народився 18.01.1958 р. в м.Києві. Доктор географічних наук, професор кафедри гідрології та гідроекології, гідролог.

В 1980 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю географ-гідролог.

В університеті працює з 1980 р. на посадах інженера, інженера-програміста, старшого інженера інформаційно-обчислювального центру КДУ. В 1989-1992 рр. – асистент, з 1992 р. – доцент, з 2003 р. професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1996 р. – заступник декана географічного факультету з наукової роботи.

У 1988 р. в Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова захистив кандидатську дисертацію “Руслоформуючі витрати води річок рівнинної частини України”. У 2002 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію “Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів”. Наукові інтереси: гідролого-екологічний аналіз руслових процесів, оцінка стійкості русел рівнинних річок, аналіз руслових процесів в нижніх б’єфах ГЕС, процеси руслоформування гірських річок, обгрунтування протипаводкових заходів та регулювання русел гірських річок, гідроморфологічна оцінка річкових водних об’єктів. Брав участь в експедиційних дослідженнях на Північно-Кримському каналі (1986-1987 рр.), Десні (1988-1989 рр.), Дунаї (1991 р.), дніпровських водосховищах (1990-1994, 2003 рр.), на річках Закарпаття (1996-2000, 2006, 2008 рр.) Прикарпаття (2005р.), на Прип’яті (2003, 2007 рр.).

Член міжвузівської науково-координаційної ради з проблем ерозійних, руслових та гирлових процесів при Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова, вченої ради і президії Українського географічного товариства, спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій член експертної ради ВАК України з географії, член редколегій ряду фахових журналів і наукових збірників. Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2003 р.), Міністерства охорони навколишнього середовища (2008), Держводгоспу України (2008) та знаком “Відмінник освіти України” (2008).

Автор понад 190 наукових праць, в т.ч. – 6 монографій, 2 підручники та 3 навчальні посібники. Підготував 4 кандидатів наук. Розробив 3 нових спецкурси. Для студентів кафедри гідрології та гідроекології започаткував зимову гідрологічну практику. 

Основні наукові праці: Природні умови Канівського Придніпров’я та їх вивчення . К. вид-во КДУ, 1992. -276 с. (у співавторстві); Руслові процеси. – К., РВЦ “Київський університет”, 1998. – 134 с.; Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). – К., Ніка-центр, 2001. – 274 с.; Київ як екологічна система: природа-людина, виробництво-екологія. -К., Центр екологічної освіти і інформації, 2001. – 259 с. (у співавторстві); Мониторинг использование и управление водными ресурсами бассейна р.Припять . Минск: Белсєнс, 2003. – 269 с. (спіредактор, співавтор). Assessment of Ukrainian riverbeol deformation .Sediment Transfor // through, the fluriol sustem. – 2004. p. 253-260; Гідрометеорологічні умови басейну Чорної Тиси та їх вивчення . – К., ВГЛ “Обрії”, 2005. – 172 с. (редактор і співавтор); Гідроморфологічна оцінка якості річок басейну Верхньої Тиси . -К., Вид-во “Інтертехнодрук”, 2006. – 70 с. (редактор і співавтор). Of river bed on the rivers of Ukraine. – Procudings of the 10 Snternational Symposium on River Sedimenting. M. 2007, Vol. II – 329-337 p. (у співавторстві); Загальна гідрологія. -К., ВПЦ “Київський університет”, 2008.- 399 с. (співредактор і співавтор).

Викладає “Руслові процеси та динаміку берегів водосховищ”, “Гідравліку”, “Основи руслознавства”, “Міжнародне гідроекологічне співробітництво”, “Загальну гідрологію”. Під його керівництвом та за безпосередньої участі виконано 5 бюджетних, 18 госпдоговірних тем і 5 міжнародних проектів.