Викладачі кафедри гідрології та гідроекології

Ободовський Олександр Григорович

Географ-гідролог, професор кафедри гідрології та гідроекології,  доктор географічних наук, професор

Посилання на наукові профілі: 

Освіта: 

1984-1987 – аспірантура  без відриву від виробництва за спеціальністю  « Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія », Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1975-1980 – Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю географ-гідролог.

 

Науковий ступінь: 

2001 – доктор географічних наук,  спеціальність – 11.00.07.  «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія», тема дисертації  « Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів».

1988 – кандидат географічних наук, спеціальність– 11.00.07.  « Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія », тема дисертації «Руслоформувальніі витрати води річок рівнинної частини України» (наукові керівники – професор Р.С.Чалов, доцент Є.С.Цайтц).

 

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

1995 – 2015 – заступник декана з наукової роботи географічного факультету

З 2003 року – професор кафедри гідрології та гідроекології

1992- 2003 – доцент кафедри гідрології та гідрохімії

1989-1992  – асистент кафедри гідрології та гідрохімії

1980-1989 інженер, інженер-програміст, старший. інженер Інформаційного обчислювального центру КНУ.

 

Розробив та викладає навчальні дисципліни: 

– Гідравліка для студентів 4 курсу, що навчаються освітньої програми «Гідрологія»;

– Руслові процеси – для студентів 3 курсу, що навчаються за освітньою програмою”Управління та екологія водних ресурсів”;

– Гідрологія боліт, льодовиків та підземних вод – для студентів 2 курсу, що навчаються за освітньою програмою “Управління та екологія водних ресурсів”;

– Міжнародне гідроекологічне співробітництво – для студентів 2 курсу, що навчаються за освітньою програмою “Управління та екологія водних ресурсів”;

– Гідрологічні дослідження – для студентів 1 курсу, що навчаються за освітніми програмами «Економічна географія» та «Урбаністика та міське планування»;

-Загальна гідрологія – для студентів 1 курсу, що навчаються за освітньою програмою «Географія»;

-Загальна гідрологія – для студентів 1 курсу геологічного факультету (туркменські студенти), що навчаються за освітньою програмою «Геологія та менеджмент надрокористування»;

– Вступ до університетських студій – для студентів 1 курсу, що навчаються за освітніми програмами “Управління та екологія водних ресурсів” та «Метеорологія»;

– Управління транскордонними річковими басейнами – для студентів 2 курсу, що навчаються за освітньою програмою “Управління та екологія водних ресурсів”;

– Формування водної політики в Україні  – для студентів 2 курсу, що навчаються за освітньою програмою “Управління та екологія водних ресурсів”

– Екологічне руслознавство – для студентів 3 курсу, що навчаються за освітньою програмою”Управління та екологія водних ресурсів”;

– Руслознавство – для студентів 1 курсу магістратури, що навчаються за освітньою програмою «Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами».

   Входить до складу робочої групи освітньо-наукової програми «Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами»для ступеня  вищої освіти: магістр за спеціальністю: 103 Науки про Землю.

 

Наукові інтереси: 

   О.Г.Ободовський є провідним фахівцем в Україні в галузі дослідження руслових процесів, гідроморфологічної оцінки якості річок, дослідження гідроенергетичного потенціалу річок та формування стоку річок в умовах змін клімату, а також, аналізу руслових процесів в нижніх б’єфах ГЕС та  обгрунтування протипаводкових заходів та регулювання русел гірських річок,

  Брав участь в експедиційних дослідженнях на Північно-Кримському каналі (1986 -1987 рр.), Десні (1988-1989 рр.), Дунаї (1991 р.), дніпровських водосховищах (1990-1994, 2003, 2014-2019 рр.), на річках Закарпаття (1996-2000, 2006, 2008,2010-2012 рр.) Прикарпаття (2005р.), на Прип’яті (2003, 2007, 2011 рр.).

 

Громадська діяльність, професійні асоціації: 

– Брав участь у роботі спеціалізованих вчених рад Д 26.001.22 та К 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Був членом разової спеціалізованої вченої ради.

 – Він є академіком Академії наук вищої освіти України.

–  Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України за спеціальностями 103 “Науки про Землю” і 106 «Географія» (2016-2022рр.).

–  Член Президії та Вченої ради Українського географічного товариства.

 

Членство у редколегіях наукових видань: 

Член редакційної колегії 3 наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:

– «Вісник Київського національного університету. Географія»,

-«Фізична географія та геоекологія»,

-«Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Член редакційної колегії закордонного видання:

– Journal of Education, Healt and Sport (Польща).

 

Стажування: 

2019 – Стажування( проведення польових досліджень) в  Університеті Казіміра Великого в м. Бидгощ (Польща).

2016 – Мастер – клас  з   флювіальних процесів в проекті FLUMEN в Університеті Казіміра Великого в м. Бидгощ (Польща)

 

Вітчизняні та міжнародні проекти: 

Керівник та безпосередній виконавець 10 держбюджетних та 25 договірних тем, 8 міжнародних проектів.
Серед них:
– в період 2018-2020 рр. був науковим керівником держбюджетної теми № 18БП050-01 «Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін». № ДР 0118U001098.
– Керівництво від КНУ імені Тараса Шевченка міжнародним проектом EU FP-7 FLUMEN (2013-2016рр.). «Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic-and climate change on river system characteristics and related services»
Організував і провів більше 40 експедиційних досліджень на річках України та за її межами.

 

Під  керівництвом  О.Г. Ободовського підготовлено 7 кандидатів географічних наук.

 

  Автор понад 340 наукових праць, в тому числі 21 монографій (з них 4 – англомовні), 6 підручників та навчальних посібників, 15 патентів на корисні моделі. Має 31 публікацію у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus (26) та Web of science (5).

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

Вибрані монографії, підручники та навчальні посібники:

– Ободовський О.Г. Руслові процеси. Підручник.- К.: ВПЦ «Київський університет». 2017р. – 511с. (підручник).

– Ободовський Ю.О., Хільчевський В.К.,  Ободовський О.Г. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України). За ред.О.Г. Ободовського – К.: Прінт- сервіс. 2018. – 193с. (монографія).(

-Онищук В.В., Ободовський О.Г. Теоретичне обгрунтування динамічної рівноваги відкритих систем.- LAP LAMBERT Academic Publsshing, Riga, 2019.- 301c. (монографія).

– River Runoff in Ukraine Under Climate Change Conditions. Paperback – July 4, 2020 by Oleksandr Obodovskyi (Editor). LAP LAMBERT Academic Publishing. 180 p. (монографія). 

– Hydropower Potentional Assessement: mountain rivers of Ukrainian Carpathians/ O.Obodovskyi (ed.)// LAP LAMBERT Academik Publishing -2021. 122p. (монографія).

– P. Gierszewski, J. Szmańda, M. Luc, M. Habel, K.l Witkowski, S. Bortnyk, O. Obodovskyi. Wpływ zapór wodnych na ewolucję systemów fluwialnych Wisły i Dniepru // Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych. Gorczyca E., Michno A., Święchowicz J. (red.)ю IGiGP UJ, Kraków.2021. – 576 s.( 251-272). (монографія).

 

Вибрані статті та патенти на корисні моделі за останні п’ять років:

 – О.І. Лук’янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, С.О. Москаленко, О.О. Почаєвець, О.О. Корнієнко. Прогнозні оцінки водного стоку річок україни на основі стохастичних закономірностей його багаторічних коливань. Український географічний журнал 2021 (4). С. 18-29  https://doi.org/10.15407/ugz2021.04 (Scopus).

 – Jacek Bogusław Szmańda, Piotr Jacek Gierszewski, Michał Habel, Małgorzata Luc, Witkowski Karol, Bortnyk Sergii, Oleksandr Obodovskyi. Response of the Dnieper river fluvial system to the river erosion caused by the operation of the Kaniv hydro-electric power plant (Ukraine) // CATENA. Vol.202. Article 105265, July 2021. https; doi.org 10.1016/j. catena/ 2021. 105265.   ( Scopus).

 – O. G. Obodovskiy, K. Yu. Danko, O. O. Pochayevets, V. V. Onyshchuk, S. I. Snizhko, O. I. Lukyanets Methodic Aspects of Hydroecological Assessment of Hydropower Potential of the Plain Rivers’ (by Example of Dnieper Right-Bank Rivers). Hydrobiological Journal Volume 56, 2020 Issue 4. Pages 84-102  DOI: 10.1615/HydrobJ.v56.i4.70 .( Scopus ).

   – Oleksandr Obodovskyi, Olga Lukianets, Oksana Konovalenko, Valeriy Mykhaylenko. Mapping the Mean Annual River Runoff in the Ukrainian Carpathian Region/ Enviromentens, research end management. Vol. 76 No. 2 (2020). https://doi.org/10.5755/j01.erem.76.2.20916. (Scopus ).

 – O. Obodovskyi , M. Habel , D. Szatten , Z. Rozlach , Z. Babin´ski  and M. Maerker.  Assessment of the Dnieper Alluvial Riverbed Stability Affected by Intervention Discharge Downstream of Kaniv Dam. Water 2020, 12, 1104; doi:10.3390/w12041104 (Scopus).

 –  Онищук В.В., Ободовський О.Г. Високоекологічна електростанція з шестифазними генераторами. Патент на корисну модель №139617 від 10.01.2020р.

 – Ободовський О.Г., Лук’янець О.І., Москаленко С.О., Корнієнко В.О. Узагальнення середнього річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2020. № 51. C. 158-170. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-11 (Web of Science).

 – Szatten, D., Habel, M., Babiński, Z., Obodovskyi, O. The impact of bridges on the process of water turbidity on the example of large lowland rivers(2019) Journal of Ecological Engineering, 20 (10), pp. 155-164. DOI: 10.12911/22998993/113148. (Scopus).

 – Онищук В.В., Ободовський О.Г. Високопотужна високоекологічна гідроелектростанція. Патент на корисну модель №139302 від 26.12.2019р.

 – Ободовський О.Г., Онищук В.В., Почаєвець O.O.   Перспективи використання гідроенергетичного потенціалу на річках басейну Дніпра ( на прикладі р. Рось) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Геологія . №1(84), 2019 (Web of sciens).

– Хабель М., Ободовський О.Г., Онищук В.В. Пристрій для відбору проб наносів з водних обєктів. Патент на корисну модель UA 125299 U бюлетень №9 від 25.04.2018 р.