Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Хільчевська Ірина Геннадіївна

Кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

(26.03.1976 р.н., м.Київ)

У 1998р. закінчила з відзнакою Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка географічний факультет, кафедру країнознавства і туризму за спеціальністю географ, країнознавець, спеціаліст з міжнародних досліджень, викладач. У 1998-2002 рр. – аспірантка цієї ж кафедри. У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: “Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв’язків України та Німеччини” за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

У 2002-2003 рр. – асистент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Київського університету туризму, економіки і права. У 2003-2011 рр. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Міжрегіональної Академії управління персоналом. У 2008 р. їй присуджено вчене звання доцента. У2003-2011 рр. – доцент кафедри країнознавства і туризму за сумісництвом. З 2011 р. – доцент кафедри країнознавства та туризму.

Наукові інтереси: питання глобалістики; проблеми глобалізації, регіоналізації і транснаціоналізації світового господарства, дослідження вітчизняного і світового туристичного ринку. Опублікувала особисто та в співавторстві понад 50 наукових і методичних праць.

Основні наукові праці: “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (навч. посібник, за ред. І.І.Дахна, 2006 р.), “Менеджмент” ( навч.посібник, за ред. Г.В.Щокіна, М.Ф.Головатого, О.В.Антонюка, В.П.Сладкевича, 2007 р.) “Туристичне країнознавство: країни лідери туризму” (розділ – США, 2008 р.), “Регулювання зовнішньоекономічної діяльності” (навч.посібник, за ред. І.І.Дахна, 2009 р.), “Зовнішньоекономічний менеджмент” (навч.посібник, за ред. І.І.Дахна, 2011 р.), “Географія світового господарства (з основами економіки)” (навч.посібник, за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова, 2011 р.), співавтор двох монографій “Світове господарство в умовах глобалізації” (2004 р.) та “ Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір ” (2010 р.).

Читає нормативні та спецкурси: “Географія світового господарства”, “Географія транснаціональних корпорацій”, “Глобальне та регіональне середовище господарської діяльності”, “Регіональні стратегії розвитку бізнесу на ринках зарубіжних країн”.