Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Матвієнко Наталія Миколаївна

 Доцент кафедри країнознавства та туризму,
 кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

1996–1999 рр. – Навчання в аспірантурі. Кафедра економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

1991–1996 рр. – Студентка географічного факультету. Кафедра економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: економічна та соціальна географія. Отримана кваліфікація: соціо-економіко-географ, економіст регіонального розвитку, викладач.

 

Науковий ступінь:

2003 р. – Кандидат географічних наук, спеціальність – економічна та соціальна географія. Захищена кандидатська дисертація на тему: “Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району”. Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Науковий керівник – професор Микола Пістун.

 

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

2012 р. – дотепер – доцент кафедри країнознавства та туризму.

1999–2012 рр. – асистент кафедри країнознавства та туризму (2002–2010 рр. за сумісництвом, 1999–2002 рр. на громадських засадах).

2006–2010 рр. – завідувач навчальної лабораторії «Геоінформації та туризму».

1999–2006 рр. – спеціаліст навчальної лабораторії «Геоінформації та туризму».

 

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Управління проєктами в туризмі і рекреації», «Наукові основи сталого розвитку туризму», «Географія міжнародної мобільності», «Сільський туризм», «Основи регіонального розвитку туризму», «Регіональне середовище розвитку міжнародного туризму»

 

Підвищення кваліфікації:

10.01–22.01.2024 р. – навчання за програмою підвищення кваліфікації «Етико-психологічне забезпечення реалізації куратором ЗВО завдань освітньо-професійної соціалізації та патріотичного виховання студентів» (КНУ імені Тараса Шевченка).

08/2023 р. – проєкт з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge від UGEN: Адаптивність і гнучкість викладача».

10.05–31.05.2023 р. – програма «Психолого-педагогічний супровід психологічної компетентності спеціалістів ЗВО» (Інститут післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка).

05/2023 – «Uni-Biz Bridge: Коучинг, менторство та наставництво».

27.02–24.03.2023 р.  – програма «Правила безпеки життєдіяльності в умовах війни та надзвичайних ситуацій» (КНУ імені Тараса Шевченка).

29.09–23.11.2021 р. – навчальний онлайн-курс для громад «основи сталого розвитку сільського зеленого туризму» (ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»).

03/2021 р. – курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів (Курс розроблений  UGEN, НМЦОНП відділ забезпечення якості освіти, сектор працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка).

01/2021 р.  – «Онлайн освіта задля сталого розвитку». Навчальний курс «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток». Курс наданий викладачем через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Мустафа Саіт-Аметов Керівник програми ПРООН з розвитку регіонів)

01.11–30.11.2018 р. – стажування у Харківському національному університеті імені Каразіна (кафедра туристичного бізнесу та країнознавства). 

 

Міжнародні проєкти:

Експерт проєкту «Перспективи сталого розвитку сільських територій» (2021 р). Проєкт виконувався Українською мережею сільського розвитку (УМСР), ГО «Спілка сільського зеленого туризму України», ГО «Центр екологічних ініціатив «ЕкоДія» спільно з міжнародною некомерційною благодійною організацією DRA «За Європейське громадянське суспільство» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

 

 

Основний напрямок наукових досліджень:

Управління регіональним розвитком туризму, туристичне країнознавство, сталий розвиток туризму, сільський туризм.

 

Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

 

Вибрані публікації за останні п’ять років::

Навчально-методичні праці:

 • Матвієнко В. М., Стафійчук В. І., Матвієнко Н. М. «Географія країн Африки, Південної Америки»: навчально-методичний комплекс. К, 2023. 66 с.
 • Матвієнко Н. Туреччина / Туристичне країнознавство: навч. посіб. у 4-х томах / Стафійчук В., Малиновська О. Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2021, Т.1. Європа, с. 122-131
 • Матвієнко Н. Ізраїль /Туристичне країнознавство: навч. посіб. у 4-х томах / Стафійчук В., Малиновська О. Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2021, Т.1. Європа, с.146-152
 • Матвієнко Н.М., Малиновська О.Ю., Михайленко Т.І. Навчально-методичний комплекс з організації та проведення навчальної практики «З методів поширення географічної інформації» для студентів спеціальності 106 – «Географія» К.: Видавництво ТОВ  «Альфа-ПІК», 2021. 39 с.
 • Матвієнко Н., Матвієнко В. Туреччина / «Країни-лідери туризму» [навчальний посібник] / О.О. Любіцева та ін.; за наук. ред. проф. Любіцевої О.О. – Київ Видавництво «Альфа ПІК», 2019, с.269-308

Статті:

 • Matviienko , MatviienkoV., Malynovska O., Stafiichuk V. The relevance of atmospheric air monitoring in the tourist strategy of Paris: best practices for Kyiv (2021). Conference Proceedings, 15th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, p. 1–6. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2102.Scopus.
 • Матвієнко Н.М., Матвієнко В.М., Міченко С.В. Дорожня карта розвитку сільського туризму в Райгородській об’єднаній територіальній громаді (2021). Економічна та соціальна географія. Вип. 86, с.16–29.  DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2021.86.16-29.
 • Матвієнко В.М., Матвієнко Н.М. Нідерланди / Енциклопедія Сучасної України (2021). НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Т. 23: «Нґ» – «Ня», с. 367–370.
 • Матвієнко Н.М., Матвієнко В.М. Туристсько-рекреаційні ресурси Японії (2020). Географія та туризм. Вип.60, с.16-25. DOI: https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.60.16-25.
 • Матвієнко Н.М., Матвієнко В.М. Стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Японії (2020). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1 / 2 (76/77), с.64-69. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.9.
 • Матвієнко Н.М., Околович І.І. Сільський туризм: Сутність та аспекти понятійно-термінологічного апарату (2018). Економічна та соціальна географія. Вип. 80, с.28-32. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2018.80.28-32

 

Професійні асоціації: :

Членкиня ВГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»

 

Нагороди:

Подяка голови ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» Володимира Васильєва та керівника відділу клімату та навколишнього середовища DRA e.V. Фелікса Яйтнера (2021 р.)

Грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.)

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.)

Грамота відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (2018 р.)