Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Матвієнко Наталія Миколаївна

 Доцент кафедри країнознавства та туризму,
 кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

2003 р.– захищена кандидатська дисертація на тему: “Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району” (спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія).
1996–1999 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1991–1996 рр.навчання на кафедрі економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка(спеціальність – економічна та соціальна географія, кваліфікація –соціо-економіко-географ, економіст регіонального розвитку, викладач).

 

Підвищення кваліфікації:

03/2021 р. – Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів. (Курс розроблений UGEN, НМЦОНП відділ забезпечення якості освіти, сектор працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка).
02/2021 р. – Освітні вебінари конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge 6» (Операційний директор агенції «UGEN» – Марина Джулай).
01/2021 р. – «Онлайн освіта задля сталого розвитку». Навчальний курс «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток». Курс наданий викладачем через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. (Мустафа Саіт-Аметов Керівник програми ПРООН з розвитку регіонів).
01.11.2018–30.11.2018 рр.–Стажування у Харківському національному університеті імені Каразіна (кафедра туристичного бізнесу та країнознавства).

 

Досвід роботи:

2012 р. – теп. час – Доцент кафедри країнознавства та туризму. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет.
2010–2012 рр.–Асистент кафедри країнознавства та туризму. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет.
2006–2010 рр. – Завідувач навчальної лабораторії «Геоінформації та туризму». Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет.
2002–2010 рр.– Асистент кафедри країнознавства та туризму (за сумісництвом). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет.
1999–2002 рр.–Асистент кафедри країнознавства та туризму (на громадських засадах). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет.
1999–2006 рр.–Спеціаліст навчальної лабораторії «Геоінформації та туризму». Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет.

 

Вітчизняні наукові проекти:

2019–2020 рр. – «Індикаторний аналіз сталого розвитку в Україні»
2001–2005 рр. – «Суспільно-географічні аспекти регіонального природокористування»
1997–2000 рр. – «Суспільно-географічні основи регіональної політики в Україні»

 

 

Основний напрямок наукових досліджень:

Управління регіональним розвитком туризму, туристичне країнознавство, сталий розвиток туризму, сільський туризм.

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

 

Основні видання: навчальний посібник «Країни-лідери туризму» (2019 р., у співавторстві з О.О.Любіцевою та ін.), навчальний посібник «Туристичне країнознавство» (2019 р., у співавторстві з В.І. Стафійчуком, О.Ю. Малиновською та ін.), підручник «Географічне країнознавство» (2015 р., у співавторстві з Я.Б. Олійником, Б.П. Яценком та ін.), статті: «Стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Японії» (2020 р., у співавторстві з В.М. Матвієнком), «Сільський туризм: Сутність та аспекти понятійно-термінологічного апарату» (2018 р., у співавторстві з І.І. Околович), «Мадагаскар»/Енциклопедія сучасної України (2017 р.), навчально-методичний комплекс з курсу «Проблеми управління регіональним розвитком» (2015 р., у співавторстві з М.Д. Пістуном).

 

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Наукові основи стійкого розвитку туризму», «Управління проектами в туризмі», «Географія міжнародної мобільності», «Сільський туризм», «Основи регіонального розвитку туризму».

 

 

Професійні асоціації:

Член ВГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»

 

 

Наукові та державні відзнаки:

2019 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Володіння іноземними мовами:  Українська – вільно, російська – вільно, німецька – базовий рівень.