Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Смирнов Ігор Георгійович

Професор, доктор географічних наук,
економіко-географ, туризмознавець, країнознавець

Науковий профіль:

Освіта:

1968 – 1973 рр. – студент Київського державного університету імені Тараса Шевченка, кафедра економічної географії;

Закінчив аспірантуру Сектору географії НАН України (заочно), у 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Територіальна організація зв’язків промисловості та торгівлі та їх вдосконалення (на прикладі виробництва і споживання тканин в Україні)». Кандидат географічних наук за спеціальністю «економічна та соціальна географія».

У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Логістичний напрям у суспільній географії: теорія та практика досліджень». Доктор географічних наук за спеціальністю «економічна та соціальна географія».

 

Досвід роботи:

1973 -1997 рр.  – викладач підготовчого відділення, асистент кафедри економічної географії, старший викладач кафедри  статистики та регіональної економіки, доцент кафедри зовнішньої економічної діяльності Київського торговельно-економічного інституту (з 1993 р. – університет), заступник декана обліково економічного факультету та факультету економіки, менеджменту та права.

 У 1997-2006 рр. – доцент кафедри країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2006 р. – на посаді професора цієї кафедри. У 2007 р. присвоєно звання професора кафедри країнознавства та туризму

 

Підвищення кваліфікації:

– 1992 – навчання  у Літній економічній польсько-американській школі (м.Ольштин, Польща)

– 1995 – стажування в Інституті економічного розвитку Світового банку (м.Вашингтон, США)

– 2022 – КНУ імені Тараса Шевченка, програма «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

– 2023 – Київський національний економічний університет, програма «Туризм в Україні: виклики та відновлення»

– 2022 – фахове стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка шляхом участі у Міжнародному он-лайн семінарі до 130-ліття від дня народження Олени Степанів «Доктор  філософії Олени Степанів: географ, краєзнавець, педагог»

– 2022 – фахове стажування у Льотній академії Національного авіаційного університету (м.Кропивницький), на кафедрі туризму шляхом участі у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та прикладні напрями розвитку туризму та рекреації в регіонах України»

– 2023 р.  – підвищення кваліфікації в рамках проєкту KNU Teach Week-4

 

Викладає навчальні дисципліни:

на географічному факультеті: «Міжнародна логістика», «Маркетинг у туризмі», «Логістика туризму», «Міжнародний туристичний бізнес», «Інформаційні технології в туризмі», «Управління якістю  туристичних дестинацій», «Логістика міжнародного туризму», «Управління туристичними дестинаціями»  (для докторантів PHD), «Методологія і організація наукової роботи в туризмі і рекреації» (англ.мовою, для докторантів PHD);

на історичному факультеті: «Туристичний менеджмент та маркетинг у туризмі», «Основи туристичного бізнесу», «Фінансові основи туристичної діяльності».

 

Гарант магістерської освітньої програми «Туризм»

 

Сфера наукових інтересів:

Геопросторові аспекти логістики, геонформаційні системи в логістиці, логістика міжнародного  та національного туризму, митна логістика, міжнародна логістика, логістика транснаціональних корпорацій, єврологістика, світовий та український ринок логістичних послуг, агрологістика, фінансово-банківська логістика, міжнародний туристичний бізнес, маркетинг у туризмі.
        Розробив і застосував на практиці наукові засади геопросторового дослідження галузевих та регіональних логістичних систем, зокрема в туризмі та сфері гостинності. Дослідив особливості розвитку туристичної галузі в Україні і у світі в доковідний (овертуризм), ковідний і постковідний періоди, а також нові можливості розвитку туризму в Україні в умовах повномасштабної російської агресії – волонтерський туризм (на прикладі м.Кам’янця-Подільського)

 

Публікації:

Автор та співавтор 1500 наукових та навчально-методичних праць в тому числі: 20 монографій (одна одноосібна), 10 підручників та навчальних посібників (два з грифом МОН України),  п’ять публікації, індексовані в науково-метричних базах SCOPUS та WEB of SCIENCE:

 

 1. Smyrnov, Heidor A., Avramenko N., Faizov A., Lytvyn L. Regional and global perspectives of the sustainable entrepreneurship // Adalta: journal of interdisciplinary research. // 2022. Vol. 12, issue 2. P. 144–152. URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/26435/1/7_A_26.pdf (Web of Science)
 2. Smyrnov, Dolynska O., Shorobura I., Merchanskyi V., Tsurkan I. The role of Press Tours in the Development of Park Recreation Complexes // Journal of Environmental Management Land Tourism. 2023, vol.14, n.1, p. 249 – 260. DOI: https://doi.org/10.14505/jemt.v14.1(65).24 (Scopus)
 3. Smyrnov, Hryniuk D., Smochko N., Rastvorova M., Svyshcho V. The Phenomenon Of The Volunteer Initiative In The Context Of The Development Of Social And Military Volunteering During The Enemy Invasion Of Sovereign Ukraine // Inequality, Informational Warfare, Fakes and Self-Regulation in Education and Upbringing of Youth, Youth Voice. 2023. Journal Vol. I, pp. 72-89. (Scopus)
 4. Ігор Смирнов. A Company’s Digital Goodwill: The Concept and Valuation Possibilities//Economic Affairs.//Volume 68,Issue 2,1 June 2023, Pages 1279-1290 DOI: 10.46852/0424-2513.2.2023.32 (Scopus)
 5. Igor Smyrnov, Lyubitseva, O., Zapototskyi, S., Hryniuk, D., Stepanets, I. (2023). European Transport Corridors: Experience and Opportunities for Ukraine in Times of Danger. In: Arsenyeva, O., Romanova, T., Sukhonos, M., Biletskyi, I., Tsegelnyk, Y. (eds) Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 807. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46874-2_35 (Scopus)
 6. Igor Smyrnov, Mykolaiets Anatolii, Lutsiv Natalia, Merchanskyi Volodymyr, Kovalenko Oleksandr. Effectiveness of environmental poliсy in popular tourist destinations // Environment and Ecology Research, 12 (1), 2024. – 120 p. – p.10-18. DOI: 10.13189/eer.2024.120102 Date accessed: 14.03.2024 DOI: 10.13189/eer.2024.120102 (Scopus)

Основні праці:

 • Смирнов І.Г., Косарева Т.В. Транспортна логістика: навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – 224 с. (2-е видання: 2018).
 • Смирнов І.Г. Бізнесові основи міжнародного туризму: навч.посіб. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 150 с.
 • Смирнов І.Г., Фоменко Н.П. Міжнародний туристичний бізнес: навч.-метод.посіб. – Івано-Франківськ: Галицька академія, 2009. – 190 с.
 • Смирнов І.Г. Логістика туризму: навч.посіб. – К.: Знання, 2009. – 444 с.
 • Смирнов І.Г., Олійник Я.Б. Міжнародна логістика: навч.посіб. – К.: Обрії, 2011. – 547 с.
 • Географія світового господарства. За ред. Смирнова І.Г., Олійника Я.Б.: навч.посіб.-К.: Знання, 2011. – 450 с. (2-е видання: 2014).
 • Смирнов І.Г. Маркетинг туризму: навч.посіб. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 301 с.
 • Смирнов І.Г., Любіцева О.О. Маркетинг сталого туризму: навч.посіб. – К.: Ліра-К, 2019. – 256 с.
 • Смирнов І.Г., Любіцева О.О. Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі. У 2-х книгах. Книга 1. Міжнародний туристичний бізнес: навч.посіб. К.: Ліра-К, 2022. -288 с.
 • Смирнов І.Г., Любіцева О.О. Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі. У 2-х книгах. Книга 2. Логістика туризму та гостинності: навч.посіб. К.: Ліра-К, 2023 (готується до друку).

 

Підготовка наукових кадрів:

Під керівництвом Смирнова І.Г. підготовлено та захищено  4 кандидатських дисертації:

2007 – Шум І.В. «Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в Панєвропейську транспортно-логістичну систему»;

 2010 – Литвенко Л.М. «Україна в системі Балто-Чорноморської інтеграції: суспільно-географічний вимір»;

2015 – Качур О.В. «Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях»;

2018 – Дьякова Є.О. «Українсько-китайські зовнішньоекономічні зв’язки: суспільно-географічний аспект»

 

Членство у редколегіях наукових видань:

«Географія та туризм»,

«Географічні проблеми розвитку продуктивних сил».

 

Громадська діяльність:

Брав участь у презентації освітніх програм кафедри країнознавства та туризму під час Загально-університетських днів відкритих дверей КНУ EXPO у 2017-2023 рр.

 

Наукові та державні відзнаки:

– 2017 – Відзнака МОН України;

– 2019 – академік НАН Вищої освіти України;

– 2019 –Грамота МОН України;

– 2020 – Лауреат Премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка за навчальний посібник «Маркетинг сталого туризму» (у співавторстві з проф. Ольгою Любіцевою);

– 2021 –Почесна грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка;

– 2022 – Почесна грамота КНУ імені Тараса Шевченка;

– нагороджений медалями ГО «Національна академія наук вищої освіти України»:

 • 2019 – «За успіхи у науково-педагогічній діяльності»;
 • 2020 – «Імені Ярослава Мудрого»;
 • 2021 – «Імені Святого Володимира».

Володіння іноземними мовами:

Англійська – В2, польська – А2, словацька, чеська – розумію, спілкуюся.