Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Смирнов Ігор Георгійович

Професор, доктор географічних наук,
економіко-географ, геологіст, країнознавець

Народився (1946 р. у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.)

У 1976 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет за спеціальністю «Економіко-географ, викладач географії», закінчив аспірантуру Сектору географії НАН України (заочно).

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Територіальна організація зв’язків промисловості та торгівлі та їх вдосконалення (на прикладі виробництва і споживання тканин в Україні)». Кандидат географічних наук за спеціальністю «економічна та соціальна географія».

У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Логістичний напрям у суспільній географії: теорія та практика досліджень». Доктор географічних наук за спеціальністю «економічна та соціальна географія». У 1973-1997 рр. – асистент, старший викладач, доцент (1988 р.) кафедри зовнішньоекономічної діяльності Київського торговельно-економічного інституту ( з 1993 р. – університет), заступник декана обліково економічного факультету та факультету економіки, менеджменту та права.

У 1997-2006 рр. – доцент кафедри країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2006 р. – на посаді професора цієї кафедри.

У 2007 р. присвоєно звання професора кафедри країнознавства та туризму.

Читає нормативний курс «Географія світового господарства та спецкурси («Міжнародна логістика», «Маркетинг у туризмі», «Логістика туризму», «Транснаціональні корпорації», «Основи маркетингу», «Міжнародний бізнес», «Міжнародний туристичний бізнес»).

Наукові інтереси: геопросторові аспекти логістики, геонформаційні системи в логістиці, логістика туризму, митна логістика, міжнародна логістика, логістика транснаціональних корпорацій, єврологістика, світовий та український ринок логістичних послуг, агрологістика, фінансово-банківська логістика, міжнародний туристичний бізнес, маркетинг у туризмі.

Розробив і застосував на практиці, наукові засади геопросторвого дослідження галузевих та регіональних логістичних систем, зокрема в туризмі та митній справі.

Є членом редколегій наукових збірників «Географія та туризм» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка та «Географічні проблеми розвитку продуктивних сил» (Херсонський державний педагогічний університет). Є членом редколегій та постійним автором українських та міжнародних логістичних журналів «Logistics», «Логистика. Проблемы и решения», «Дистрибуция и логистика».