Викладачі кафедри землезнавства та геоморфології

Дорошкевич Сергій Петрович

кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

2007-2010 – аспірантура за спеціальністю «Геоморфологія та палеогеографія», Інститут географії Національної академії наук України.
2006-2007 – магістр за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» (Кваліфікація «Викладач географії, вчитель біології»), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
2002-2006 – базова вища освіта за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» (Кваліфікація «Бакалавр педагогічної освіти, вчитель географії»), Вінницький державний педагогічний

Науковий ступінь:

2012 – кандидат географічних наук, спеціальність – 11.00.04 – Геоморфологія та палеогеографія. Тема дисертації – «Плейстоценові викопні ґрунти Середнього Побужжя як відображення змін природних умов» (науковий керівник – д. геогр. н., проф. Жанна Матвіїшина) університет імені Михайла Коцюбинського.

 

Посада:

Інститут географії Національної академії наук України:
2015 – донині – старший науковий співробітник відділу геоморфології та палеогеографії
2012–2015- науковий співробітник відділу палеографії
2010–2012 – молодший науковий співробітник відділу палеогеографії
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за сумісництвом):
2021 – донині – доцент кафедри землезнавства та геоморфології
2015–2016 – доцент кафедри землезнавства та геоморфології
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» (за сумісництвом):
2015–2018 – керівник секції «Геологія, геохімія та мінералогія» Відділення наук про Землю

 

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Ґрунтознавство», «Геологія та ґрунтознавство», «Семінар з проблем сучасного ґрунтознавства», «Систематика і класифікація ґрунтів», «Фізика ґрунту», «Ґрунтовий покрив та земельні ресурси світу», «Агроекологія та екологічні функції ґрунтів», «Земельний кадастр та бонітування» (освітній рівень «Бакалавр»), «Антропогенні ґрунти» (освітній рівень «Магістр»).

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • Член стратиграфічної комісії України з вивчення четвертинного періоду (INQA) (з 2018);
 • Член Ученої ради Інституту географії НАН України (з 2015);
 • Вчений секретар сектору палеогеографії (з 2015);
 • Голова Ради молодих вчених Інституту географії НАН України (2015–2021);
 • Секретар Ради молодих вчених Відділення наук про Землю НАН України (2015–2020);
 • Член журі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2015–2021).

Наукові інтереси:

Палеогеографія, четвертинна геологія, ґрунтознавство та палеоґрунтознавство, археологія, мікроморфологія сучасних і викопних ґрунтів.

 

Публікації:

Автор та співавтор біля 100 наукових та навчально-методичних праць.

 

 • Дорошкевич С.П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів / [відп. ред. д. геогр. н., проф. Ж.М. Матвіїшина]. К.: Наукова думка, 2018. 175 с.
 • Передерій В.І., Івченко А.С., Дорошкевич С.П., Кармазиненко С.П., Кушнір А.С., Пархоменко О.Г., Мацібора О.В., Бондар Л.О. Матвіїшина Ж.М./ [відп. ред. Л.Г. Руденко]. К.: Академперіодика, 2018. 84 с.
 • Дорошкевич С., Дорошкевич П. Природа Новоград-Волинського району: географічний нарис / [відп. за випуск С. Лихота, О. Лісовий]. К: НЦ МАН України, 2018. 36 с.

Cтатті:

 1. Matviishyna Zh.M., Doroshkevych S.P., Kushnir А.S. Assessment of influence of paleogeographical conditions on the formation of mineral raw materials for the manufacture of ceramic products (on the example of Opishnyanske deposit of clay rocks) // Ukrainian geographical journal. 2021. 1(113). P. 15-24. https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.015
 2. Кирильчук А., Малик Р., Дорошкевич С. Особливості мікроморфології ґрунтів белігеративного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія: Фізична географія. №2. 2021. – С. 30-38. https://doi.org/10.25128/2519-4577.21.2.4
 3. Matviishyna Zh.M., Doroshkevych S.P. Micromorphological peculiarities of the Pleistocene soils in the Middle Pobuzhzhya (Ukraine) and their significance for paleogeographic reconstructions // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2019. – 28 (2). – [The Quaternary studies in Ukraine To XX Congress of the International Association of the Study of the Quaternary Period (INQUA), Dublin, 2019]. – P. 327-347. https://doi.org/10.15421/111932.
 4. Сіренко О.А., Матвіїшина Ж.М., Дорошкевич С.П. Розвиток рослинності та ґрунтів центральної частини Придніпровської височини протягом широкинського і мартоноського етапів еоплейстоцену – раннього неоплейстоцену // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2019. – Т. 12. – С. 61-69. doi:10.30836/igs.2522-9753.2019.185744
 5. Матвіїшина Ж.М., Кармазиненко С.П., Дорошкевич С.П., Мацібора О.В., Кушнір А.С., Передерій В.І. Палеогеографічні передумови та чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені // Український географічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 19-29. https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.019
 6. Сіренко О.А., Матвіїшина Ж.М., Дорошкевич С.П. Нові матеріали до характеристики рослинності та ґрунтів лубенського часу раннього неоплейстоцену України // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2017. – Т. 10. – С. 85-94. DOI: 10.30836/igs.2522-9753.2017.142128
 7.  Матвіїшина Ж.М., Дорошкевич С.П. Реконструкції природних умов атлантичного етапу голоцену за даними палеоґрунтознавчих досліджень трипільського поселення // Український географічний журнал. – 2016. –  № 2. – С. 19-25. https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.019

Нагороди:

2016 р.  

 •  Премія та дипломом НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2015 року (за серію робіт на тему «Нові палеогеографічні дані з умов проживання людини у плейстоцені – голоцені в межах сучасного лісостепу України», спільно з А.С. Кушніром; Постанова Президії НАН України від 02.03.2016 р. № 57).
 • Грамота Президії Національної академії наук України та Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) за підготовку учнів Київської Малої академії наук – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (№ 100 від 25.05.2016 р.).
 • Подяка від Київської Малої академії наук учнівської молоді за самовіддану роботу з творчо обдарованою молоддю та плідну співпрацю з Київською Малою академією наук на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН у 2015-2016 навчальному році;
 • Подяка від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток позашкільної освіти міста Києва, відданість своїй справі, високий професіоналізм та з нагоди Дня позашкільника.

2017 р.  

 • Грамота Президії Національної академії наук України та Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за підготовку учнів Київської Малої академії наук – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (№ 19 від 23.05.2017 р.).
 • Грамота академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України, академіка НАН України О.М. Пономаренка за краще представлення результатів наукового дослідження на VII Всеукраїнській молодіжній науковій конференції «Ідеї та новації в системі наук про Землю» (Київ, 2017 р.)

2018 р.  

 • Грамота Президії Національної академії наук України та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за підготовку учнів Київської Малої академії наук – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (№ 72 від 25.05.2018 р.).
 • Почесна грамота на честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої молоді (Наказ НЦ «МАНУ» від 19.12.2018 № 207).
 • Подяка від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за особистий внесок у підготовку учнів-членів КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», які посіли І місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
 • Подяка Київської Малої академії наук учнівської молоді за самовіддану роботу із творчо обдарованою учнівською молоддю та плідну співпрацю з Київською Малою академією наук на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (Київ, 2018)

2019 р.  

 • Диплом лауреата премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації «наукові досягнення» (від 20 червня 2019 року).
 • Грамота академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України, академіка НАН України О.М. Пономаренка за краще представлення результатів наукового дослідження на VIII Всеукраїнській молодіжній науковій конференції «Ідеї та новації в системі наук про Землю» (Київ, 2019).
 • Подяка за плідну співпрацю з Малою академією наук України, значний внесок у розвиток і виховання обдарованої молоді, стимулювання її творчого, дослідницького потенціалу (Київ, 2019)

2020 р.  

 • Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок 2019 року за цикл наукових праць «Реконструкції природних умов плейстоцену для оцінки зональних особливостей розвитку сучасних ландшафтів та адаптації їх до змін клімату» (Постанова Верховної ради України від 02 грудня 2020 року, № 1043-ІХ).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Національного центру «Мала академія наук України» за багаторічну сумлінну працю в системі освіти, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток дитячої обдарованості (Наказ НЦ «МАНУ» № 218 від 22.12.2020 р.).