Викладачі кафедри землезнавства та геоморфології

Комлєв Олександр Олександрович

Геоморфолог, професор кафедри землезнавства та геоморфології,
доктор географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Народився 20 лютого 1952 р. у с. Мшанець Комсомольського (зараз – Козятинському) районі на Вінниччині.

У 1969–1970 рр. – робітник УПП УТОС (м. Рівне), навчався на економічному факультеті Рівненського філіалу Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 1970–1975 рр. – навчання на географічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка.

На географічному факультеті з 1975 р. Працював інженером, старшим інженером, молодшим та науковим співробітником НДЧ географічного факультету. Брав участь у польових експедиційних дослідженнях у Центральному Казахстані та в різних регіонах України.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Мезозойкайнозойський долинний морфолітогенез північно-західної частини Українського щита та його вплив на утворення розсипищ» (науковий керівник – к.г.-м.н., доц. Кошик Ю.О.).

З 1992 р. – доцент кафедри геоморфології та палеогеографії.

У 2005 р. захистив докторську дисертацію «Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита» за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія.

Читає спецкурси: «Рельєф Землі», «Геоморфосистемний аналіз та цифрові моделі рельєфу», «Геоморфологія та палеогеографія», «Ерозієзнавство та руслові процеси», «Динамічна геоморфологія», «Геоморфологічна районування та прогноз». «Палеогеоморфологія».

Наукові інтереси: пошукова та екологічної геоморфологія, палеогеоморфологія та теоретична геоморфологія, загальна теорія систем, морфогенез на планетах

Автор понад 150 наукових праць, 4-х колективних монографій та 15 науково-дослідних звітів.