Викладачі кафедри землезнавства та геоморфології

Рогозін Євгеній Петрович

асистент кафедри землезнавства та геоморфології, кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

2015–2019 – аспірантура за спеціальністю «Геоморфологія та палеогеографія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2013–2015 – магістр за спеціальністю «Геоморфологія та палеогеографія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2009–2013 – бакалавр за спеціальністю «Географія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Науковий ступінь:

2021 – кандидат географічних наук, спеціальність 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія, тема дисертації «Розвиток озер і приозерних ландшафтів у широколистолісовій та степовій зонах у голоцені (модельні регіони Сконе та Криму)» (науковий керівник – професор Наталія Герасименко)

 

Посада:

2021 – донині – асистент кафедри землезнавства та геоморфології
2021 – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини географічного факультету
2019–2021 – інженер 1 кат. науково-дослідної частини географічного факультету

 

Викладає навчальні дисципліни:

«Ґрунтознавство», «Вступ до ґрунтознавства», «Хімія ґрунту», «Генезис та морфологія ґрунтів», «Методи ґрунтознавчих досліджень», «Ґрунти України», «Моніторинг якості ґрунтів та ґрунтового покриву» (освітній рівень «Бакалавр»)

 

Членство у редколегіях наукових видань:

Наукові інтереси:

Палеогеографія голоцену, палеоекологія, палінологічний аналіз та реконструкція рослинності, палеолімнологія, четвертинна геологія

 

Стажування:

2016–2017 – Лундський університет (Швеція)

 

Наукові проєкти:

2019–2021 – Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час

 

Публікації:

Автор і співавтор 30 наукових праць.

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

  • Герасименко Н., Бончковський О., Рогозін Є., Авдєєнко Ю., Бортник С., Ковтонюк О., Погорільчук Н., Кравчук І. Геопросторова база даних геоархеологічних пам’яток України. Простір в історичних дослідженнях. 2021. №2, С. 5–10.
  • Рогозін Є., Юнг К., Брострьом А. Розвиток рослинності півострову Сконе (південна Швеція) у ранньому і середньому голоцені за палінологічними даними. Фізична географія та геоморфологія. 2019. №4-6(96-98), С. 21–28. https://doi.org/10.17721/phgg.2019.4-6.02
  • Gerasimenko N., Yurchenko T., Rohozin Ye. Vegetation changes in the Hotyn Upland over the last 2000 years (based on pollen data). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. №28(1), pp. 51–58. https://doi.org/10.15421/111906
  • Rohozin Ye. P. Non-pollen palynomorphs as indicators of palaeoenvironmental changes: a case study from Lake Chokrak (the Crimean Peninsula). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. № 28(2), С. 348–354. https://doi.org/10.15421/111933
  • Рогозін Є. П. Історія розвитку рослинності і клімату Південно-Західного Криму у середньому голоцені (за палінологічними даними зі східного басейну озера Саки). Фізична географія та геоморфологія. 2017. № 4(88), С. 69–76. https://doi.org/10.17721/phgg.2017.4.10