Викладачі кафедри землезнавства та геоморфології

Стецюк Володимир Васильович

Геоморфолог, геоеколог
Професор кафедри землезнавства та геоморфології
Доктор географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Народився 25 жовтня 1947 року в м. Ізяслав на Хмельниччині.

1965 – 1966 рр. – лаборант Ізяславської школи-інтернату.

1966 –1971 рр. – студент географічного факультету Київського державного університету Т.Г. Шевченка.

1971 –1975 рр. – працював інженером-геологом в інституті “Союзгазпроект” (м. Київ), проводив експедиційні дослідження у Західному Сибіру, на Кавказі, у Карпатах та Білорусі.

1976 –1987 рр. – на посадах старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника працює в НДЧ географічного факультету Київського університету, брав участь в експедиційних дослідженнях у Північному Причорномор’ї, Степовому Криму, Європейському Заполяр’ї.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Сучасні геоморфологічні процеси Північно-західного Причорномор‘я та інженерно-геоморфологічна оцінка» (науковий керівник – к.г.н., доц. Палієнко Е.Т.).

1987–2001 рр. – доцент кафедри геоморфології та палеогеографії.

1999 р. – захистив докторську дисертацію «Сучасний рельєф морфогенез морфокліматичної зони як екологічний фактор».

З 2001 р. – професор кафедри геоморфології та палеогеографії.

Викладає курси: «Геоморфологія», «Геоморфологія та палеогеографія», «Інженерна та пошукова геоморфологія», «Пошукова геоморфологія та геологія родовищ корисних копалин», «Екологічна та урбогеоморфологія», «Професійна та корпоративна етика».

Сфера наукових інтересів – загальна, теоретична та соціальна геоморфологія, інженерна та екологічна геоморфологія, природне та етнокультурне середовище, дослідження поселень як екологічних систем.

Автор близько 250 наукових праць, зокрема: «Геология шельфа Украинской ССР», том7 «Лиманы» (1984 р., співавтор), «Теоретико-методологічні основи екологічної геоморфології» (1997 р.), «Теорія практика еколого-геоморфологічних досліджень у морфокліматичних зонах» (1998 р.), «Основи екологічної геоморфології» (2002 р., співавтор), «Київ, як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія» (2001 р., співавтор), «Природні та етнокультурні феномени України» (2003 р., співавтор), «Екологічна геоморфологія та охорона надр» (2004 р., співавтор), «Екологічна геоморфологія України (теорія практика регіональної екологічної геоморфології)» (2004 р., співавтор), «Пошана учителю» (2005 р., співавтор), «Основи геоморфології» (2005 р., співавтор), «Природні та етнокультурні феномени України» (2008 р., співавтор), «Лабораторний практикум із загальної геоморфології» (2008 р), «Екологічна геоморфологія України» (2009 р.співавтор), «Ізяславський Край: природа – історія – людина» (2009 р.), «Рельєф України» (2010 р. співавтор), «Природна та етнокультурна спадщина України» (2012 р. співавтор)

Член Міжнародної асоціації геоморфологів (IAG), Координаційної ради з вивчення ерозійних та руслових процесів при Московському державному університеті М.В. Ломоносова (Росія), академік Академії наук вищої освіти України, учасник IV IAG у Болоньї (Італія).