Науково-дослідна лабораторія

Науково-дослідний сектор гідроекології і гідрохімії

Науково-дослідний сектор гідроекології і гідрохімії реалізовує свою діяльність у виконанні фундаментальних та прикладних тематик, наданні консультаційних послуг та супроводу державних і приватних проектів, а також освітньої діяльності в галузях пов’язаних із гідрологією поверхневих вод, управлінням водними ресурсами, вивченням руслових процесів на рівнинних та гірських річках, гідроекологічними аспектами еволюції водних об’єктів, гідрохімічними дослідженнями, моніторингу гідрометеорологічних умов природних та урбанізованих територій, а також аналізом екстремальних гідрологічних явищ (паводки, повені, посухи) та розробленням рекомендацій щодо зменшення їх негативних наслідків. Сектор об’єднує кваліфікованих фахівців з різних напрямків гідрології та суміжного комплексу географічних та геофізичних дисциплін, що дозволяє виконувати широкий спектр наукових задач.

До основних напрямків нашої наукової діяльності відносяться:

 • гідрологічні розрахунки та прогнози;
 • аналіз руслових процесів та гідроморфологічна оцінка за національними і європейськими підходами;
 • оцінка стоку наносів та крупності руслового алювію;
 • визначення інтенсивності руслових деформацій та їх кількісна оцінка;
 • аналіз гідрологічних та кліматичних умов територій;
 • вивчення ландшафтних особливостей та підстильної поверхні водозборів;
 • виконання гідрографічної зйомки, проведення комплексу польових гідроморфологічних досліджень;
 • аналіз гідроекологічних умов водних об’єктів;
 • проведення гідрохімічних досліджень;
 • виконання комплексу гідроенергетичних розрахунків;
 • аналіз та визначення басейнових складових засобами ГІС;
 • розроблення рекомендацій щодо раціонального використання водних ресурсів;
 • розроблення інтегрованого басейнового управління русловими процесами;
 • вивчення та управління ризиками екстремальної дії вод
 • оцінка та моделювання гідрометеорологічних змін у річкових басейнах.