Навчальна лабораторія

Навчальна лабораторія екології ландшафту

Завідувач навчальної лабораторії екології ландшафту - к. геогр. н. Галаган. О.О.

Навчальна екологічна лабораторія є структурним підрозділом географічного факультету. Вона була створена 1990 р. з метою підвищення якості підготовки студентів та аспірантів з лабораторно-аналітичних досліджень ландшафту та його компонентів і впровадження в навчальний процес і наукову діяльність кафедри фізичної географії та геоекології дослідницьких експериментальних робіт з геохімії ландшафтів, екології ґрунтів і природних вод, екоменеджменту, оцінки забруднюючих речовин у природному середовищі. З 2011 року у складі лабораторії функціонує підрозділ палеогеографічних та ґрунтознавчих досліджень. Лабораторія забезпечує науково-практичну базу для отримання знань і умінь з оцінки екологічного стану компонентів природного та техногенного середовища та отримання студентами професійних навичок польової та лабораторної науково-дослідної роботи. На базі лабораторії зі студентами проводяться заняття за програмами професійно орієнтованої практики, науково-дослідницького практикуму та низки спецкурсів.

Лабораторію укомплектовано приладами провідних зарубіжних виробників. Студенти та співробітники кафедр використовують атомно-абсорбційний спектрофотометр, рН-метри та іонометри, кондуктометри, центрифуги, ваги аналітичні та технохімічні, дистилятор, муфельну піч, сушильні шафи, аспіратор, набори тест-систем та інші прилади, а також лабораторний посуд, реактиви та методично-наукову літературу.

Лабораторія надає інформаційну підтримку студентам, аспірантам та науковцям з методів і методик проведення лабораторних досліджень. В ній проводяться науково-дослідні роботи викладачами, науковими співробітниками, аспірантами та магістрами кафедри фізичної географії та геоекології, географії України і кафедри землезнавства та геоморфології.