Навчальна лабораторія

Лабораторія Інформаційних технологій географії

Навчальна лабораторія Інформаційних технологій географії входить до складу кафедри географії України географічного факультету. Лабораторію створено у 2019 році для проведення практичних занять студентів кафедри географії України з таких спецкурсів кафедри, зокрема: «Географічні інформаційні системи», «Спеціалізовані рекреаційно-географічні ІКС», «Навчальні географічні інформаційні системи та технології», «Управління проектами та програмами в сфері географічної освіти», «Методика проектного навчання географії та туризму», «Організація шкільної географічної та туристської науково-дослідної роботи», «Географія аутдор та індоррекреації», «Рекреаційно-географічні транспортно-логістичні системи» та ін. Навчальна лабораторія використовується студентами для проведення власних наукових досліджень в рамках курсових та кваліфікаційних проектів.

Навчальна лабораторія Інформаційних технологій географії дозволяє:

 • проводити підготовку майбутніх бакалаврів та магістрів в галузі географії рекреації та туризму, середня освіта: географія, ено- та гастрономічного туризму;
 • здійснювати власні дослідницькі студії в напрямках освітніх програм кафедри;
 • ефективно вивчати та аналізувати ресурсний потенціал регіонів України і світу;
 • досліджувати територіальні моделі розвитку рекреації та туризму у регіонах України;
 • проводити наукові семінари та дискусії.

Використання ресурсу навчальної лабораторії в цілому забезпечує підтримку загальних та фахових компетенцій студентів кафедри, що дозволить їм вдало конкурувати на національному та європейському ринку праці.

Серед завдань роботи навчальної лабораторії Інформаційних технологій ї географії важливими є наступні:

 • забезпечення умов для проведення тематичних лекцій, практичних та семінарських занять, навчальних практик, виконання курсових, бакалаврських та магістерських робіт студентами;
 • забезпечення використання можливостей комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і студентів;
 • формування навчально-практичних, методичних пакетів для студентів з опанування дисциплін, виконання практичних та індивідуальних завдань;
 • навчання студентів кафедри базовим навичкам застосування інформаційних технологій у професійній сфері;
 • організація роботи щодо створення якісного та ефективного методичного і дидактичного забезпечення навчання студентів;
 • допомога викладачам з питань проведення занять з дисциплін;
 • ведення бази публікацій кафедри (викладачів, аспірантів, студентів).