Навчальна лабораторія

Навчально-наукова лабораторія Геодезії та картографії

Колектив співробітників навчально-наукової лабораторії геодезії та картографії кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом багатьох років виконує геодезичні та фотограмметричні дослідження пам’ятників природи, архітектури, археології, культурної і історичної спадщини. На базі лабораторії проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття для студентів-картографів.

Наукові дослідження лабораторії:

  • стереофотограмметричну зйомку та складання обмірних креслень існуючих пам’ятників архітектури;
  • відтворення історичного вигляду втрачених пам’ятників по архівним кіно- і фотодокументам;
  • дослідження стійкості, осідань і кренів споруд та виконання інших геодезичних робіт;
  • кадастрові зйомки.

До числа виконаних за ці роки робіт, серед багатьох інших відносяться:

  • дослідження стійкості споруд Києво-Печерської Лаври;
  • відтворення по архівних знімках креслень Успенського собору Києво-Печерської Лаври;
  • створення обмірних креслень Володимирського собору в Херсонесі, місто Севастополь (мал.1, 2, 3);
  • створення планів інтер’єрів театру імені Івана Франка, місто Київ;
  • відтворення по архівних знімках фронтальних планів Свято-Преображенського кафедрального собору, місто Одеса; створення фронтальних планів фасаду та креслень інтер’єру Будинку актора (караімська кенаса), місто Київ.

За багато років робіт розроблена та впроваджена передова технологія і сучасна інструментальна база проведення фотограмметричних виконавчих зйомок споруд, яка ґрунтується на використанні високоточних знімальних фото- і цифрових камер, аналітичних і цифрових фотограмметричних станцій (мал. 4, 5, 6) та сучасного програмного забезпечення.