КІПТЕНКО Вікторія Костянтинівна

Кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму

контакти: viktoriia_kiptenko@knu.ua,

телефон: +380503574441

мови викладання та спілкування: українська, англійська, польська, іспанська (Ukrainian, English, Polish, Spanish)

Сфера наукових інтересів/Наукова школа геоглобалістика (глобалізація та глокалізація), геопросторове управління, індикаторний аналіз сталого розвитку;
сталий туризм, оцінка впливу на довкілля, моніторинг, управління та урядування, кризовий менеджмент.

Кредо наукового керівника: ‘Knowledge itself is power’ Francis Bacon

Профілі:

– Сайт географічного факультету КНУ

– Google Scholar (h-індекс – 7)

– Web of Science (h-індекс – 1)

– Scopus (h-індекс – 1)

– ORCID ID