ЛЮБІЦЕВА Ольга Олександрівна

Доктор географічних наук, професор

Завідувач кафедри країнознавства та туризму

Контакти: olgaliubitseva@knu.ua, loa13@ukr.net,

телефон: (044)521-32-49

Мови викладання та спілкування: українська

Сфера наукових інтересів/Наукова школа:
Туризмологія/туризмознавство; геопросторове планування; географія культури; географія населення і розселення.

Ваше кредо як наукового керівника (можлива цитата)
Все було і все буде

Профілі:

− Сайт географічного факультет КНУ

– Google Scholar (h-індекс – 14)

– Web of Science

– Scopus (h-індекс – 1)

– ORCID ID