ПРОВОТАР Наталія Іванівна

Доцент, кандидат географічних наук

Доцент кафедри економічної та соціальної географії

Контакти: provotarnat@ukr.net

телефон: +38(044)5213224

Мова викладання та спілкування: українська

Наукові інтереси: соціально-економічні трансформації у містах, міські публічні простори, субурбанізація, міграції населення, регіональні ринки праці, гендерна географія

Наукові профілі:

– Сайт географічного факультет КНУ

– Google Scholar (h-індекс – 14)

– Web of Science (h-індекс – 2)

– Scopus (h-індекс – 2)

– ORCID id