ШЕВЧЕНКО Ольга Григорівна

Доцент, доктор географічних наук

Заступник декана географічного факультету, професор кафедри метеорології та кліматології

Контакти: shevchenko_olga@knu.ua

телефон: (044) 521-32-78/28-86

Мова викладання та спілкування: українська, англійська

Наукові інтереси: урбометеорологічні проблеми міст (забруднення атмосферного повітря та вплив окремих метеорологічних чинників на концентрації забруднюючих речовин в повітрі, біоклімат великих міст, мікроклімат великих міст, вразливість та адаптація міст до зміни клімату); зміна клімату; хвилі тепла; економічна метеорологія.

Наукові профілі:

– Сайт географічного факультет КНУ

– Google Scholar (h-індекс – 8)

 – Web of Science(h-індекс – 3)

– Scopus(h-індекс – 3)

– ORCID id