СНІЖКО Сергій Іванович

Професор, доктор географічних наук

Завідувач кафедри метеорології та кліматології

Контакти: snizhko@knu.ua

телефон: (044) 521-32-86

Мова викладання та спілкування: українська, англійська, німецька

Наукові інтереси: гідрометеорологічні аспекти зміни клімату, розробка заходів з адаптації галузей економіки до зміни клімату, забруднення атмосферного повітря, біоклімат, хвилі тепла, економічна метеорологія.

Наукові профілі:

– Сайт географічного факультет КНУ

– Google Scholar (h-індекс – 15)

– Web of Science (h-індекс – 5)

– Scopus (h-індекс – 6)

– ORCID