УДОВИЧЕНКО Вікторія Віталіївна

доктор географічних наук, доцент кафедри географії України

контакти: udovychenko.vv@knu.ua

телефон: +38(044)521-33-72

мови викладання та спілкування: українська, англійська

Сфера наукових інтересів/Наукова школа: ландшафтознавство, ландшафтна екологія,
віддалене спостереження та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ), ГІС технології, просторовий аналіз, конструктивна географія, раціональне використання та охорона навколишнього середовища, Конфлікти природокористування, ландшафтне і територіальне планування, стійкий розвиток та глобальна рівновага.

Кредо наукового керівника: «Дорогу здолає той, хто йде»

Профілі:

– Сайт географічного факультет КНУ

– Google Scholar (h-індекс – 3)

– Web of Science

– Scopus

– ORCID ID