Рецензії та відгуки

На освітньо-професійну програму «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ», редакції 2021 р. (рівень: бакалавр; спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій; форма навчання: денна; мова навчання: українська)