Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Землеустрій та кадастр» (рівень вищої освіти: другий (магістрський), форма навчання: денна; н.п. 2022 р.)

Освітньо-наукова програма “ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР” за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій галузі знань 19 – Архітектура та будівництво

Обов’язкові компоненти ОП

Дисципліни вільного вибору студента

Блок дисциплін «ГІС у землеустрої та кадастрі»

Вибір з переліку 1

(студент обирає одну дисципліну з переліку)

Вибір з переліку 2

(студент обирає одну дисципліну з переліку)

Вибір з переліку 3

(студент обирає одну дисципліну з переліку)