Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика»

Освітньо-наукова програма "ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО ТА ГЕОГЛОБАЛІСТИКА / GEOGLOBALISTICS AND REGIONAL STUDIES" редакція 2020; (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська/англійська) (другого рівня вищої освіти 2020 (надалі ОНП ГКГГ/GGRS)

Mandatory components of ESP / Обов’язкові компоненти ОП

Selective components / Вибіркові компоненти

Selective block No.1 (Socio-Political Geoglobalistics)
Вибірковий блок 1 («Суспільно-політична геоглобалістика»)
Elective block No.2 (Geoglobalistics and Regional, Country Studies) / Вибірковий блок 2 («Країнознавча геоглобалістика»)
Elective components from the list (selection of two disciplines from the list) / Вибіркові компоненти з переліку (вибір двох дисциплін з переліку)