Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «ГЕОГРАФІЯ» 014 Середня освіта (рівень: магістр; форма навчання: денна; н.п.2019 року)

Освітньо-наукова програма "Географія" за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) галузі знань 01- Освіта/Педагогіка

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОНП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Географія та краєзнавство»)
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Географія та шкільний туризм»)
Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1
Перелік 1