Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «ГЕОГРАФІЯ» 014 Середня освіта (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: укр./англ.; н.п. 2022 р.)

Освітньо-наукова програма "Географія" за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) галузі знань 01- Освіта/Педагогіка

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Географія та організація шкільної туристично-краєзнавчої діяльності» (ВБ 1)
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Викладання географічних дисциплін у закладах вищої освіти» (ВБ 2)
Вибір з переліку (ВБ 3; студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік №1 (ВБ 3.1)
Перелік №2 (ВБ 3.2)