Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Географія рекреації та туризму" (рівень: магістр; форма навчання: денна; н.п.2019 року)

Освітньо-наукова програма "Географія рекреації та туризму" за спеціальністю 106 Географія галузі знань 10 Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Географія рекреації та туризму»)