Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Географія рекреації та туризму" (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: укр./англ.; н.п. 2021 року)

Освітньо-наукова програма "Географія рекреації та туризму" за спеціальністю 106 Географія галузі знань 10 Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОПП

Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 («Географія рекреації та туризму»)
Вибірковий блок 2 («Рекреаційне природокористування та екотуризм»)
Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік № 1 вільного вибору студента
Перелік № 2 вільного вибору студента