Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами» (освітній рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2021 р.)

Освітньо-наукова програма "Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами" за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОНП1. Дисципліни вільного вибору студента за блоками

Вибірковий блок 1. «Гідрологія та гідроекологія
Вибірковий блок 2. «Інтегроване управління водними ресурсами»
Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
Перелік 1
Перелік 2