Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами» (освітній рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2022 р.)

Освітньо-наукова програма "Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами" за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП