Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» (рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2018 р.)

Освітньо-наукова програма «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП