Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Метеорологія" освітній рівень магістр

Робочі навчальні програми:

Обов'язкові дисципліни:

Дисципліни вибору студента:

Вибірковий блок 1. Спеціалізація «Теоретична метеорологія»