Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Політична географія та геополітика» (рівень: магістр; форма навчання: денна; н.п. 2021 р.)

Освітньо-наукова програма «Політична географія та геополітика» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки» редакція 2021 р.

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 «Політична географія країн та регіонів світу»
Вибірковий блок 2 «Глобальна політична географія та геополітика»
Перелік №1 вільного вибору студента
Перелік №2 вільного вибору студента