Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Туризм» (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2019 р.)

Освітньо-наукова програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибір блоками

Спеціалізація «Міжнародний туризм»:

Вибір блоками

Спеціалізація «Організація курортної справи»
Перелік №1 вільного вибору студента
Перелік №2 вільного вибору студента