Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Урбаністика та регіональний розвиток» (рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2019 р.)

Освітньо-наукова програма «Урбаністика та регіональний розвиток» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»