Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Економічна географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: заочна; н.п. 2021 р.)

(Освітньо-професійна програма «Економічна географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»)

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок (Спеціалізація «Управління розвитком регіону та міське планування»)

Вибір з переліку