Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоекологія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна, н.п. 2022 р.)

Освітньо-професійна програма «Геоекологія» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОПП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вільного вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Геоекологія та геоекологічна експертиза»
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Ландшафтне проектування»
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1
Перелік 2
Перелік 3
Перелік 4
Перелік 5